7 důvodů, proč pracovat v Societe Generale

Objevte možnosti, odměny a rozmanitost, díky kterým je Societe Generale skvělým místem pro rozvoj kariéry.

Naším cílem v Societe Generale je stat se referenční bankou.  Bankovnictví se skvělými vztahy je možné jen s těmi správnými lidmi-správným týmem, který spolupracuje a sdílí společného týmového ducha.

Týmový duch, naše hodnota číslo jedna,  je více než spolupráce.Je to o budování pevných trvalých vztahů, založených na respektu a důvěře. Společné pěstování týmového ducha je o nadšení a spokojenosti, které vychází ze společně práce a vzájemné inspirace.  Protože tím nejdůležitějším je pro nás ten vztah, který máme se svými zaměstnanci.

Profesionalita a inovace tvoří společně s týmovým duchem zákad našich hodnot. Ve všem, co děláme tyto hodnoty pomáhají vytvářet prostředí, které kombinuje hlubokou obchodní znalost a ochotu vždy předvídat potřeby klientů a vývoj trhu.

K týmovému duchu se připojuje inovativnost, odpovědnost a zapojení. Tyto hodnoty sdílené našimi zaměstnanci přispívají ve všech našich společnostech k vytváření prostředí snoubícího bohaté zkušenosti s ochotou neustále předvídat potřeby našich zákazníků a vývoj na trzích.

1. Připojte se k talentovanému týmu

Přidáte-li se k Societe Generale, přidáváte se k týmu lidí, kteří jsou oddáni svým zákazníkům s velkou přesností a odborností. Tvrdě pracujeme, abychom přilákali a udrželi si talentované lidi z různých zázemí. Pomáháme jim rychle se integrovat a být úspěšnými. 

 • Díky našemu programu pro absolventy a díky partnerství s vysokými školami po celém světě poskytujeme širokou nabídku pracovních příležitostí od stáží a brigád až po hlavní pracovní poměr na plný úvazek.
 • Pomáháme novým pracovníkům, aby se lépe integrovali. K tomu slouží během prvních měsíců program Starting webové stránky.

Otevřít

2. Pracujte na své zaměstnatelnosti!

Rádi bychom, aby naši zaměstnanci patřili v oboru bankovnictví mezi nejlepší. Proto vám nabízíme možnost dalšího profesního rozvoje, abyste měli jistotu zaměstnání a abyste si průběžně rozšiřovali znalosti a schopnosti.

 • Société Générale se po čtvrté za sebou sebou stala nejlepším zaměstnavatelem roku ve Francii. Ocenění Top Employer France 2017 získala za svou personální politiku umožňující zaměstnancům, aby se rozvíjeli jak na poli profesním, tak ve sféře osobní. Firma každoročně investuje do vzdělávání svých zaměstnanců značné částky. Chce, aby pracovali na svých znalostech a schopnostech (profese, techniky, osobní rozvoj a manažerské dovednosti) a na své zaměstnatelnosti. Zohledňuje při tom skutečný život ve firmě a nezapomíná na svůj rozvoj do budoucna. Vzdělávací programy jsou uzpůsobeny potřebám jednotlivých pozic, průběhu kariéry každého zaměstnance a šíři jeho profesních zkušeností. K tomu jsou využívány moderní pedagogické postupy (MOOC, microlearning, virtuální kurzy atd.). Tato neustálá snaha přizpůsobit vzdělávání skutečným potřebám zaměstnanců i firmy a nepřetržité inovace jsou základním pravidlem fungování Skupiny

 • Hlavním úkolem jednotlivých oddělení vzdělávání Skupiny (korporátních nebo zaměřených na profese) je podporovat rozvoj zaměstnanců. Řídí se přitom směřováním politiky HR a strategií rozvoje aktivit banky. Proto nabízejí vzdělávací programy zaměřené na rozvoj znalostí a schopností napříč celou firmou, pro všechny profese a pro všechny zaměstnance.

 • Metody výuky se vyvíjejí, a to vede přirozeně k tomu, že Skupina stále více přechází na on-line kurzy. S využitím nových, inovativních, vysoce účinných metod, přizpůsobeným firemním potřebám, se počítá i do budoucna. Mezi ně patří MOOC (Massive Open Online Courses), web konference, social learning, virtuální kurzy (Webex), rapid-learning, e-learning atd. Digitální vzdělávací programy se ve Skupině široce využívají již dnes.

Otevřít

3. Přeměna v mezinárodní pracoviště

Societe Generale je skutečně globální společností. Zaměstnává lidi 122 národností ze 76 zemí. Díky tomu budete schopni pracovat v multikulturálním prostředí a přizpůsobit se v různých situacích.  

 • Díky tomu, že jsou naši zaměstnanci diverzifikovaní, vytváří se prostředí, kde se vzájemně obohacují. Velmi často máte možnost spolupracovat s kolegy z celého světa a pracovat na projektech napříč zeměmi.

 • Pokud toužíte po práci v zámoří, Societe Generale může být právě tím zaměstnavatelem, kterého hledáte. Nabízíme rozličné možností pro mezinárodní mobilitu.

*31/12/2014

Otevřít

4. Získejte odměnu

Jako člen týmu Societe Generale, jste odměněni za výkon a oddanost, jak invidiuálně, tak i za celý tým. 

 • Peněžní ohodnocení zahrnuje základní plat, pohyblivou složku závislou na výsledcích a další bonusy.

 • Zaměstnanci jsou navíc odměňováni v případě dobrých výsledků společnosti formou podílů na zisku. Mají také možnost investovat do zaměstnaneckých akcií a zhodnocovat tak majetek za výhodných finančních a daňových podmínek. V současnosti více 95 000 stávajících a bývalých zaměstnanců vlastní 7,42% akcií podniku*.

  * 31/12/2014

Otevřít

5. Spravedlivé jednání a respekt

Talent se vyskytuje v různých formách. Proto v Societe Generale podporujeme rovnost a diverzitu na každé úrovni. 

 • • Dnes tvoří ženy 60 % zaměstnanců ve světě a jejich zastoupení ve správní radě dosahuje 42,8% *. V roce 2014 tvořily ženy 44% vedoucích pracovníků skupiny.

 • Od roku 2007 náš program pro podporu postižených osob otvírá možnosti pro zaměstnávání a začleňování osob se zdravotním postižením.

 • Na celém světě rozvíjíme iniciativy pro podporu začleňování mladých a osob bez vysokoškolského vzdělání. Například ve Francii rozvíjíme od roku 2007 program pro podporu mladých lidí bez vysokoškolského vzdělání nebo ze znevýhodněných prostředí.

* 6 členek správní rady, z nichž 2 zvolené zaměstnanci .

Otevřít

6. Práce tam, kde nám na vás záleží

Protože vztahy jsou srdcem našeho obchodního modelu, snaží se Societe Generale posilovat spojení s našimi zaměstnanci, naší komunitou a světem, ve kterém žijeme.

 • Zaměstnanci: prostřednictvím různých programů v mnoha zemích pomáháme vytvářet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, podporujeme iniciativy v oblasti zdraví a bezpečnosti a rozvíjíme výhodné programy pro matky. V roce 2014 podepsalo naše vedení Chartu „15 závazků pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem“, zpracovanou francouzskou veřejnou správou.
  Mnoho z těchto závazků našlo odezvu i mimo Francii.
  Dále se ve společnosti postupně zavádí možnost práce z domova, která způsobem vhodným pro místní podmínky splňuje potřebu inovovat způsob práce a nabízí zaměstnancům možnost lepšího skloubení pracovního a soukromého života.

 • Společenské zapojení: sponzorujeme četné občanské činnosti a iniciativy (boj proti negramotnosti, profesní začlenění), kulturní akce (klasická hudba a soudobé umění) a sportovní aktivity (rugby, golf a sportovní aktivity osob se zdravotním postižením).

 • Životní prostředí: : v roce 2008 jsme přijali přísnou politiku na ochranu životního prostředí, v jejímž rámci jsme zavedli proces pro neutrální uhlíkovou stoupu. Působíme také v oblasti energetické účinnosti, recyklace, odpadového hospodářství nebo šetrného plánování cest.

Více

Otevřít

7. Spolupráce na budování lepší banky

Angažovanost našich lidí je klíčová pro uspokojení potřeb našich zákazníků a budování budoucnosti naší banky.

Proto jsme vytvořili Barometr pro zaměstnance. Nezávislá organizace provedla dvouletou studii.

Barometer SG je více než jen nějaký dotazník. Dává, manažerům příležitost přiblížit se svému týmu a sdílet informace. Není jenom o zpětné vazbě, ale i o prostoru pro stanovení akčních plánů a nastavení opatření, aby se Societe Generale neustále zdokonalovala a byla lepším místem pro své zaměstnance.

Informace o vyhledávání

K vyhledávání dvou klíčových slov použijte tlačítko plus (+).

Pomocí "AND-NOT" můžete zadat více klíčových slov. Výsledek vyhledávání vyloučí slova "AND - NOT". Např. vyhledávání Francie AND-NOT Sogessur zobrazí výsledky vyhledávání o Francii bez Sogessur.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Chyba ve vyhledávání

Klíčová slova musí obsahovat minimálně 2 znaky a nesmí obsahovat hvězdičku.

Maximální počet dokumentů

Uložit můžete pouze 5 životopisů nebo pět jiných dokumentů. Pro nahrání nového souboru prosím odstraňte jeden stávající dokument.

Tisk

Prosím vyberte alespoň jednu nabídku práce.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?