Societe Generale Activities

Naše aktivity

Nabízíme širokou škálu produktů, které pokrývají potřeby jednotlivců, podniků a institucí po celém světě. To je dobrá zprávy pro uchazeče o práci, protože nabízíme rozmanitý prostor pro jejich kariéru.

Při práci v Societe Generale máte jasné poslání. Všichni jsme tu, abychom pomohli svým zákazníkům uskutečnit jejich soukromé a pracovní projekty, pomohli jim omezit riziko, umožnili financování a investování a pomohli jim čelit výzvám, které posilují ekonomiku.

Naši klienti a zákazníci, ať už jde o jednotlivce, profesionály, podniky, nebo investiční instituce ve Francii nebo mimo ni, chtějí mít na dosah ruky širokou škálu služeb. Velikost a rozsah našeho podnikání nám umožňuje jim tyto služby nabídnout. Pro uchazeče o práci je toto dobra zpráva, protože to znamená, že nabízíme rozmanitý prostor pro rozvoj kariéry. Pojďte se podívat.

Activity_Retail banking in France

Retailové bankovnictví ve Francii

Ve Francii provozujeme tři vzájemně se doplňující „vztahové“ banky Societe Generale, Crédit du Nord a Boursorama. Tyto tři sítě sdílí osvědčené postupy, zjednodušují své procesy a poskytují nabídku šitou na míru svým zákazníkům v neustálé a průběžné snaze zlepšit kvalitu svých služeb.

Societe Generale

A takto to všechno začalo. Se svojí sítí, skládající se z 2,257 poboček se retailová banka Societe Generale, obsluhující 9 milionů jednotlivců, obchodů institucí a neziskových organizací, stala všeobecně známým pojmem ve Francii.
Societe Generale poskytuje kvalitní bankovní a pojišťovací produkty, stejně jako inovativní bankovní řešení na dálku.
Vice

 

Crédit du Nord

Skupina Crédit du Nord se skládá z 8 regionálních bank, jedné správní společnosti a makléřské společnosti. Její síť 918 poboček poskytuje služby 2,1 milionům jednotlivých zákazníků, 218,000 společností a asociací a 84 000 obchodních a institucionálních klientů. Banky Skupiny se snaží navázat užší vztahy se svými zákazníky, aby každý cítil, že je součástí trvalého vztahu.
Vice

 

Boursorama

Boursorama, založená v roce 1995, je hlavním hráčem Evropy na poli online úspor a funguje ve 4 zemích světa. Ve Francii obsluhuje portál boursorama.com a poskytuje internetové bankovnictví pod značkou Boursorama Banque. Je klíčovým internetovým makléřem ve Velké Británii, (Self Trade) a Španělsku (Self Trade Bank). V Německu operuje Boursorama pod značkou OnVista Bank.
Vice

Otevřít Zavřít
Activity_International retail banking

Mezinárodní retailové bankovnictví

Máme dobré jméno i v oblastí mezinárodního retailového bankovnictví. Operujeme ve 36 státech s celkovým počtem 3750 poboček. Soustředíme se na udržení našeho modelu univerzálního bankovnictví s ohledem na specifika místních trhů.

Divize mezinárodního retailového bankovnictví

Divize mezinárodního retailové bankovnictví, která byla vytvořena v roce 1998, přizpůsobuje model univerzálního bankovnictví specifikám místních trhů.  V současnosti jsme lídrem na trhu Střední a Východní Evropy, v Rusku, Středozemí, Sub-saharské Africe a dalších francouzských zámořských oblastech. V poslední době také rozšiřujeme svoje působení v Asii do Vietnamu a Číny.

Otevřít Zavřít
Activity_Specialised financial services and insurance

Specializované financování a pojišťovací služby

Spotřebitelské financování, maloobchodní financování a úvěrování, operativní leasing vozidel, řízení vozového parku, pojištění. Tyto služby poskytujeme klientům přes naše retailové banky a přes investiční bankovnictví a korporátní bankovnictví Societe Generale.

Korporátní finanční služby

Skupina poskytuje svým korporátním klientům finanční a servisní řešení pro vozové parky díky ALD Automobile a finanční řešení pro prodej a zařízení přes SG Equipment Finance.
Více Societe Generale Equipment Finance
Vice ALD Automotive FranceSpotřebitelské finance

Poskytujeme řešení zaměřené na pomoc zákazníkům při nákupu zboží a služeb, jako jsou auta, zařízení, čluny a záchranné čluny.
Vice Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

 Pojištění

Naše produkty umožňují spotřebitelům šetřit, zajistit a ochránit sebe a své blízké a pojistit své zboží a majetek.
Více

Otevřít Zavřít
Activity_Corporate and Investment banking

Korporátní a investiční bankovnictví

Působíme na všech hlavních trzích s téměř 10.000 zaměstnanci. Ve 34 zemích po celé Evropě, Americe a Asijsko-Pacifické oblasti jsme klíčovým hráčem v podněcování hospodářského růstu, a to především díky naší klíčové roli zprostředkovatele mezi emitenty a investory.

Podporujeme naše významné klienty v jejich dlouhodobých a strategických cílech prostřednictvím čtyř základních oblastí služeb: financování, poradenství, řízení rizik a investiční řešení.
V těchto oblastech naše týmy nabízejí emitentům -podniky, finanční instituce, veřejný sektor -široký přístup na trhy a investory, a poskytnou investorům- investice do fondů, správu aktiv, privátní bankovnictví, pojištění firem a familly offices-, chytrá řešení a přístup k investičním příležitostem.

Vzhledem k tomu, že jsme uznáváni jako globální koncern akciových derivátů a finančního inženýrství, máme postavení mezi lídry v oblasti financování přírodních zdrojů. Vyvíjíme aktivity ve třech hlavních oblastech: bankovnictví, financování a trhy.Zajištění a Investiční bankovnictví: Dlouhodobé vztahy s podniky, finančními institucemi, veřejným sektorem a family offices.

Tato divize poskytuje celou řadu produktů a řešení šitá na míru z SG CIB a Skupiny s:

 • Zaměření na investiční bankovnictví k zabezpečení celistvosti strategických potřeb našich klientů.
 • Rozsáhle pokrytí bankéřů a bankovních poradců, kteří poskytují služby korporátního bankovnictví a zajišťují každodenní přání klientů

ROLE ZAHRNUJE: PORADENSTVÍ A M&A SPECIALISTY, KRECITNÍ ALANYTIKY, BANKOVNÍ PORADCE, RELATIONSHIP MANAŽERY, BANKÉŘEGlobal Finance: zvyšování integrovaného kapitálu, financování, zajištění řešení a poradenské služby pro mezinárodní emitenty

Díky hlubokému pochopení a odborným znalostem nabízíme klientům plně integrovaná řešení šitá na míru, která pomáhají klientům vydělávat na všech oblastech, které banka nabízí včetně kapitálových trhů, derivátů, poradenství a M&A.
ROLE ZAHRNUJE: PRODEJ, STRUKTUROVANÉ FINANCOVÁNÍ A SYNDIKACI PROFESIONÁLŮGlobální trhy: Cross-asset investment a řízení rizik řešení pro investory.

Naše integrovaná cross-asset platforma poskytuje snadný přístup na globální trhy přes všechny druhy aktiv (akcie, dluhopisy a měny, komodity a alternativní investice – od hotovosti k derivátům). Vyvíjíme řešení v oblasti poradenství, investic a řízení rizik pro specifické potřeby každého investora, což podporujeme díky tomu, že jsem jedničkou na světě v povolených akciových derivátech a současně máme vedoucí pozici v dluhopisech, komoditách a výzkumu.

ROLE ZAHRNUJÍ: FINANČNÍ ARCHITEKTI, MARKETING, MAKLÉŘI, VÝZKUMNÍ ANALYTYCI, PRODEJ, KONSTRUKCE, OBCHODNÍCI

Výkon a rozvoj těchto tří oblastí odborných znalostí závisí na silné kooperaci s našimi Firemními funkcemi a Prostředky jako jsou například Účetnictví a Finance, Provoz, Informační technologie, Řízení operačního rizika, Lidské zdroje a Komunikace. Klademe důraz na zajištění kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. Nabízíme efektivní rovnováhu mezi odpovědností a inovací a také mezi lidmi a procesy.

ROLE ZAHRNUJÍ: FINANČNÍ KONTROLOŘI, ADVOKÁTI, OBCHODNÍCI, PRACOVNÍCI MIDDLE-OFFICE, PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI, RISK MANAŽEŘ, SPECIALISTÉ IT A SYSTÉMŮ, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

Vice

Otevřít Zavřít
Activity_Private banking, global investment management and services

Privátní bankovnictví, správa globálních investice

Divize Global Investment Management and Services (GIMS) zahrnuje správu aktiv, (Amundi Asset Management), privátní bankovnictví (Privátní bankovnictví Societe Generale), služby cenné papíry (Cenné papíry Societe Generale) a zprostředkování multi-aktiv (Newedge).

Privátní bankovnictví

Privátní bankovnictví Societe Generale je jedním z vedoucích světových bankovnictví, spravující 86 mld EUR aktiv ke konci prosince 2012. Nabízí podnikatelům a kapitálově silným osobám řešení správy majetku pomocí finančních aktiv v hodnotě nad jeden milion eur. Služby zahrnují mezinárodní správu majetku a svěřenecké služby (postupy pro daně a trusty), globální expertízu strukturovaných produktů, hedžové fondy, společné a soukromé kapitálové fondy, investiční realitní řešení a přístupy na kapitálové trhy.
VíceSlužby cenných papírů Societe Generale

SGSS poskytuje celou řadu služeb pro obchody s obligacemi, které jsou přizpůsobeny současným finančním trhům a regulačnímu vývoji: clearingové služby, úschova a poručnické služby, služby maloobchodům, management likvidity, správa fondů a akciové služby, mezinárodní emitentní služby a distribuční fond.
VíceManagement aktiv

Amundi bylo vytvořeno kombinací expertízy správy aktiv 2 hlavních bankovních skupin: Societe Generale a Crédit Agricole. Amundi je jedním ze světových lídrů ve správě aktiv. Jeho správní týmy působí v hlavních finančních centrech Evropy (Paříž, Londýn, Milano), v Asii (Japonsko, Hong-Kong, Singapore), Austrálii a USA. Poskytuje rozsáhlé fondy a obsluhuje rozsáhlou vyváženou klientelu. 
VíceZprostředkování multi-aktiv

Newedge is společný podnik 50/50 Crédit Agricole CIB a Societe Generale. Svým klientům poskytuje širokou škálu clearingových a prováděcích služeb zahrnujících opce a kontrakty futures na finanční produkty a komodity, dluhopisy, cizí měnu, akcie a indexy a komodity na trzích OTC (Over The Counter). Newedge také poskytuje celou řadu služeb s přidanou hodnotou, jako je hlavní zprostředkování, financování aktiv, elektronická platforma pro obchodování a přesměrování příkazů, a centralizované spravování a vykazování klientských portfolií.
Více 

Otevřít Zavřít
Activity Group divisions SG

Podnikové funkce

Podnikové divize jsou odpovědné za určování budoucího směru a globální politiky skupiny Société Générale. Podporují naše různé aktivity vedením, poradenstvím a podporou.

S 8,340 zaměstnanci zaručujeme profesionalitu, soudržnost a součinnost v podpůrných aktivitách v každém z našich klíčových podniků.

Finance a Rozvoj

Odpovědnost za všechny centrální finanční funkce implementuje divize Finance a Rozvoje. Podporuje a koordinuje různé aspekty finančního řízení a strategie Société Générale. 

Úkoly divize Financí a Rozvoje podniků jsou rozmanité a rozsáhlé:

 • Korporátní finanční strategie
 • Korporátní standardy (management, účetnictví a výkaznictví)
 • Finanční management a výkaznictví
 • Regulační záležitosti
 • Mezifunkční finanční projekty


Lidské zdroje

Problematikou lidských zdrojů se v naší společnosti zabývá 3,000 zaměstnanců po celém světě. Podporují strategii a obchodní aktivity Société Générale a zajišťují týmového ducha a atraktivitu společnosti na trhu práce. Firemní týmy poskytují různé služby, které vedou ke zlepšování obchodní činnosti: školení, nábor zaměstnanců, sociální podporu, rozvoj talent, politiku zaměstnanosti a odměňování.Corporate Secretary

Corporate Secretary zajišťují právní a daňové zabezpečení našich aktivit. Jsou zodpovědní za dodržování předpisů v celé Skupině. Řídí a spravují naše pojištění a zajišťují plnění našeho cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Corporate Secretary zahrnují Právní funkci, Daňové oddělení, Pojištění, Oddělení compliance a Oddělení udržitelného rozvoje.Group Resources

Group Resources rozvíjí naší provozní efektivitu a produktivitu prostřednictvím standardizace procesů, sdílení zdrojů a uplatňování politiky zajišťování účinných zdrojů. To má za následek zlepšení kvality služeb, zvýšení citlivosti, snížení provozních rizik a optimalizaci nákladů v celé Société Générale.
Sdružuje následující činnosti:

 • Group Information Systém Division: Spravuje a provozuje informační systémy, které doručují inovativní služby pro naše zákazníky.
 • Technická infrastruktura a Servisní středisko: Poskytuje infrastrukturu, platformy a vhodné prostředí nezbytné pro provoz našich obchodních systémů.
 • Nákup divize: vytváří zásobující politiky a definuje standardy a procesy nákupu.
 • Organizační oddělení: pověřeno zlepšováním efektivity organizace, stávajících i nových subjektů a zahrnuje pilotní projekty Řízení změn.
 • Oddělení inovací: řídí a koordinuje inovace v celé Societe Generale.
 • Oddělení operativního majetku: spravuje a provozuje naše aktiva po celém světě.


Řízení rizik

Divize Řízení rizik přispívá k rozvoji podnikání a ziskovosti ve Skupině Société Générale následovně:

 • Vymezením míry rizikovosti pro každou významnou činnost Skupiny
 • Implementací řízení rizik a monitorovacím systémem

Při plnění svých úkolů Divize řízení rizik kombinuje nezávislost s ohledem na obchodní linie s úzkou spoluprácí s jádrem podniků, které jsou v první řadě odpovědné za jimi prováděné transakce.Komunikace

Divize Komunikace řídí vnější i vnitřní komunikaci skupiny Société Générale. Definuje komunikační strategii, která podporuje naše obchodní strategie. Zajišťuje, aby všechny podniky a dceřiné společnosti ve Skupině SG komunikovali jasně, efektivně a poskytovali poradenství a pomoc. 

Divize komunikace je rozdělena do šesti odborných oblastí:

 • Press relations
 • Branding: vizuální identita, reklama, mediální plánování
 • Sponzoring a patronát
 • Občanství
 • Vnitřní a institucionální komunikace
 • Public relations


Kontrola a Audit

Divize Kontrola a Audit (DCPE) zaměstnává 1.600 inspektorů a auditorů po celém světě, kteří působí pod vedením vedoucího inspekce a auditu. Jejich hlavním úkolem je poskytovat prostřednictvím nezávislých auditů objektivní, důkladné a nestranné hodnocení:

 • Soulad operací
 • Úroveň skutečného rizika
 • Procesní dodržování
 • Efektivnost a relevance místního kontrolního systému

Vice

Otevřít Zavřít
Informace o vyhledávání

K vyhledávání dvou klíčových slov použijte tlačítko plus (+).

Pomocí "AND-NOT" můžete zadat více klíčových slov. Výsledek vyhledávání vyloučí slova "AND - NOT". Např. vyhledávání Francie AND-NOT Sogessur zobrazí výsledky vyhledávání o Francii bez Sogessur.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Chyba ve vyhledávání

Klíčová slova musí obsahovat minimálně 2 znaky a nesmí obsahovat hvězdičku.

Maximální počet dokumentů

Uložit můžete pouze 5 životopisů nebo pět jiných dokumentů. Pro nahrání nového souboru prosím odstraňte jeden stávající dokument.

Tisk

Prosím vyberte alespoň jednu nabídku práce.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

 • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?