Administrator cont client corporate/ POP-Serviciul Gestiune Clienti si Conturi Brasov si Bucuresti

Permanent contract|Bucuresti|Retail & online banking

Administrator cont client corporate/ POP-Serviciul Gestiune Clienti si Conturi Brasov si Bucuresti

BRD
  • Bucuresti, Romania
  • Permanent contract
  • Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale

In cadrul procesului de procesului de inrolare clienti persoane juridice :

Ø  Verifica operatiunile efectuate in sistemul bancii in vederea inrolarii clientului PJ si a deschiderii conturilor curente, precum si completitudinea si corectitudinea dosarului juridic; in cazul in care constata lipsa unor documente necesare dosarului de inrolare, contacteaza administratorul clientului (MO) in vederea remedierii situatiei;

  Ø  Interogheaza aplicatii/ site-uri indicate in documentele normative in vigoare pentru verificarea si  validarea/completarea unor informatii existente in  sistemele informatice interne de gestiune clienti

  Ø  Verifica in sistemul bancii setarea imputernicitilor si a delegatilor pe conturile curente;

  Ø  Verifica operatiunile de actualizare clienti.

In cadrul proceselor de actualizare si remediere KYC:

Ø  Verifica si analizeaza documentatia aferenta dosarelor clientilor pentru segmentele PF, SB, Non Retail, TCC din perspectiva KYC primita din FO, pe baza Checklistului agreat, precum  si completitudinea si corectitudinea datelor KYC, existente in sistemele informatice, conform prevederilor din reglementarile interne ale bancii;

Ø  Semnaleaza FO lipsa documentelor KYC necesare, precum si neconcordantele constatate intre documentele primite si datele KYC existente in cadrul sistemele informatice, solicitand FO furnizarea documentatiei complete, in vederea remedierii datelor;

Ø  Efectueaza in sistemele informatice ale bancii actualizarea/ remedierea datelor KYC, in baza documentelor primite;

Ø  Colaboreaza cu FO/ DCO/ JUR/ FISCALITATE, alte entitati ale bancii pe mail/telefonic, precum si prin intermediul aplicatiei care asigura gestiunea fluxului de verificare a dosarelor clientilor,  in vederea solutionarii/ clarificarii anumitor aspecte care tin de fluxul de actualizare date KYC;

Ø  Respecta prevederile legislatiei si ale normelor interne ale Bancii privind confidentialitatea informatiilor.

Constituire / actualizare grupuri de clienti PF si PJ

Ø  Constituie/actualizeaza, la solicitarea colegilor din FO si in baza informatiilor puse la dispozitie de catre acestia, grupurile de clienti PF si PJ.

Identificarea riscurilor de tip E&S

Ø  Analizeaza existenta unui risc reputational si/sau a unui risc de confirmitate si completeaza formularistica specifica acestui proces.

Profil

 Cunostinte si experienta:

-       Experienta bancara, pe activitati specifice KYC

-      Cunoastere produse, norme si proceduri asociate

-      Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice

-   Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile

Descriere

.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000MRK
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/09/12
Share