Administrator Functional Credite Corporate

Permanent contract|Bucuresti|Corporate & Investment banking

Administrator Functional Credite Corporate

BRD
  • Bucuresti, Romania
  • Permanent contract
  • Corporate & Investment banking

Misiune

Responsabilitati principale:

·       Administreaza aplicatia de gestiune a fluxului de creditare non-retail din punct de vedere functional si interactoneaza cu baze de date specifice acestei activitati

·       Asigura rolul de administrator de business dpdv tehnic: ca de exemplu, dar fara a ne limita la: managementul de utilizatori in aplicatie, verifica disponibilitatea tehnica a platformei, monitorizeaza integrarea datelor din sistemele sursa in Corporate Lending Tool, identifica erorile si se implica in remedierea lor, parametrizari in aplicatie etc

·       Se asigura de sincronizarea dezvoltarilor cu evolutiile in plan operational / normativ

·       Realizeaza activitati de analiza in scopul valorificarii informatiilor existente in baza de date in cadrul proiectelor / rapoartelor / configurarilor

·       Contribuie la elaborarea documentatiei specifice (documentare functionalitati / cerinte / prezentari / materiale de training) etc;

·       Face propuneri de optimizare / simplificare pentru procesele derulate prin intermediul aplicatiei de creditare

·       Contribuie la monitorizarea interdependentelor intre proiectul Corporate Lending Tool si alte proiecte in curs sau aplicatii deja utilizate

·       Comunica activ cu echipa de proiect, membrii comitetului de pilotaj al proiectului, precum si cu ceilalti contributori si cu alte structuri impactate din cadrul bancii

Profil

Competente necesare:

·       Cunostinte din zona comerciala aferenta clientilor Corporate ( piata, segmente, produse, oportunitati, potential de dezvoltare,  lead management, etc)

·       Cunostinte privind fluxul de creditare corporate si alte fluxuri operationale din cadrul bancii

·       Experienta de lucru in echipa, experienta de lucru pe proiecte

·       Capacitate de a livra in conformitate cu un calendar agreat

·       Cunostinte avansate de limba engleza

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000O3C
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/08/18
Share