Administrator operatiuni curente - Sucursala Piatra Neamt

Fixed term contract|Piatra Neamt|Retail & online banking

Administrator operatiuni curente - Sucursala Piatra Neamt

BRD
  • Piatra Neamt, Romania
  • Fixed term contract
  • Retail & online banking

Misiune

Efectueaza operatiunile de ghiseu pentru clientela retail si comerciala.
Asigura vanzarea produselor si serviciilor simple catre clientela retail si comerciala.

Responsabilitati principale
Realizeaza vanzarea si promovarea produselor simple, cu exceptia celor de creditare, urmarind indeplinirea obiectivelor personale; ofera informatii generale despre produsele de creditare. Daca este cazul orienteaza clientii catre Consilierii de Clientela;
Inregistreaza in aplicatiile informatice produsele comercializate sau transmite instructiuni pentru inregistrarea acestora;
Fidelizeaza clientii prin calitatea produselor si a serviciilor oferite;
Participa la actiunile de animare comerciala organizate la nivel de Regiune cu clienti si prospecti;
Asigura efectuarea operatiunilor in numerar (plati, incasari, schimb valutar, POS, etc.);
Efectueaza operatiunile in numerar (lei si valuta) ordonate direct de clienti, inclusiv operatiunile initiate de consilierii de clientela;
Asigura procesarea sau primeste si verifica documentele aferente operatiunilor clientelei in lei, valuta si le transmite pentru prelucrare: instrumente de credit / debit, ordine de plata, cereri de eliberare cecuri barate, ordine de vanzare / cumparare valuta, dispozitii de plata externa, etc.;
Verifica documentele aferente tuturor operatiunile realizate, autenticitatea numerarului manipulat si incadrarea operatiunilor ordonate de clienti in limitele de disponibilitate;
Elibereaza extrase de cont la cerere;
Efectueaza operatiunile aferente produselor de economisire destinate clientelei Retail si Comerciale;
Gestioneaza cererile clientilor legat de activitatea de carduri;
Efectueaza operatiunile solicitate de clienti privind cecurile de calatorie; Asigura gestiunea numerarului automatelor bancare si inregistreaza operatiunile aferente in aplicatiile informatice, conform instructiunilor specifice;
Asigura gestiunea numerarului la nivelul unitatii:
 realizeaza alimentarile si preluarea numerarului celorlalti operatori din unitate atat in aplicatiile informatice, cat si fizic prin supravegerea transferului de numerar din cheson in tezaur / casa de fier si invers;
 realizeaza estimari ale necesarului de numerar si respecta instructiunile de alimentare si remitere in relatie cu Sucursala / Grup;
 realizeaza intocmirea si arhivarea electronica / letric a documentelor specifice operatiunilor de deschidere/inchidere de zi;
Este raspunzator de numerarul si alte valori avute in gestiune, respecta instructiunile de alimentare si remitere numerar;
Asigura operatiunile aferente deservirii clientilor ce detin contracte de casete de valori, verifica identitatea acestora si ii acompaniaza in locurile special amenajate pentru accesarea casetelor si cutiilor de valori.
Solicita supervizarea operatiunilor efectuate conform procedurilor de lucru in vigoare;
Realizeaza autocontrolul operatiunilor efectuate, verificand jurnalul de operatiuni;
Cunoaste si respecta regulile de securitate, respecta confidentialitatea codurilor de acces, userilor si parolelor de acces in aplicatiile informatice pe care le utilizeaza;
Aplica prevederile Programului BRD de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii bancii in scopul finantarii actelor de terorism;
Asigura actualizarea datelor de identificare si datelor de contact ale clientilor Retail pentru care efectueaza operatiuni bancare. Indruma clientela comerciala catre Consilierii de clientela sau Responsabilii / Directorii de Agentie in vederea actualizarii datelor de identificare si datelor de contact ale clientilor;
Cunoaste Normele si Instructiunile specifice clientelei retail si comerciala si aplicarea corecta a acestora;
Asigura confidentialitatea informatiilor si datelor referitoare la conturile clientilor si operatiunile efectuate;
Asigura securitatea fizica a postului sau de lucru (blocarea statiei de lucru in momentul parasirii acesteia, securizarea biroului/postului de lucru – prin incuiere cu cheie sau tastare cod armare pentru salariatii care manipuleaza numerar);

Profil

Studii si Experienta:

- Studii medii sau superioare
- Cunostinte economice generale
- Cunostinte bancare generale
- Operare calculator
- Operare numerar
Profilul candidatului:
- Cunoasterea limbii engleze
- Orientare spre client
- Orientare spre rezultate
- Atentie la detalii
- Cooperare
- Abilitati de vanzare si persuasiune

Evoluţie

BRD face parte din topul primelor 3 banci, cu peste 90 de ani de tradiție în România avand ca principal acționar
puternicul Grup Societe Generale. Chiar și în perioada COVID, BRD rămâne fidel misiunii sale, fiind un partener
solid și de încredere al clienților noștri. Avem o bază de capital foarte puternică, o poziție solidă de lichiditate și un
profil de risc excelent, Retail Banking este un contribuitor major la profitabilitatii BRD, deservind peste 2 milioane
de clienți, prin peste 600 de sucursale, Contact Center și servicii digitale

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000IAB
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/09/13
Share