Analist Control Intern/ BRD Asset Management

Fixed term contract|Bucuresti|Others

Analist Control Intern/ BRD Asset Management

BRD
Bucuresti, Romania Fixed term contract Others

Misiune

In aceasta pozitie, responsabilitatile principale sunt urmatoarele:

 1. Ofera suport în monitorizarea respectării de către BRD Asset Management SAI (SAI) şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital şi a reglementărilor interne.
 2. Se asigură că raportările pe care Societatea trebuie să le transmită către A.S.F. şi entităţilor pieţei de capital sunt întocmite în termenul legal prevăzut de reglementările interne;
 3. Verifică modalitatea de calcul şi evaluare a activelor şi pasivelor Fondurilor Administrate;
 4. Asigură suport în efectuarea controalelor aferente supravegherii permanente (Control nivel 1) pentru Direcţia de Control Intern şi Conformitate;
 5. Efectuează verificări operaţionale privind operaţiunile de subscriere şi răscumpărare, precum şi a informaţiilor privind investitorii Fondurilor Administrate;
 6. Efectuează verificări privind operaţiuni desfăşurate în numele Fondurilor Administrate şi pentru S.A.I.;
 7. Verifică  înregistrarea  corectă  a  informaţiilor privind taxele datorate de Societate şi Fondurile Administrate;
 8. Participă la proiecte de grup şi asigură suport în implementarea lor la nivelul SAI, prin colaborarea cu toate structurile SAI, colectând întreaga informaţie necesară, asigurând analiza solicitărilor şi răspunsurile la acestea;
 9. Oferă  suport  liniilor  de  business  şi  funcţiilor  suport  în  ceea  ce  priveşte  politica  Grupului  şi reglementările naţionale în vigoare privind lupta împotriva corupţiei;
 10. Monitorizează şi oferă suport în implementarea controalelor privind lupta împotriva corupţiei (nivel 1 şi nivel 2 de control);
 11. Se asigură de efectuarea instruirii periodice a personalului în domeniul luptei împotriva corupţiei;
 12. Asigură suport în comunicarea cu entităţi din grup pe orice aspecte ce vizează lupta împotriva corupţiei în scopul unei abordări coerente;

Profil

Cunostintele si experinta ta ne intereseaza si este important sa stii ce cautam :

 • Studii superioare în domeniul economic/ juridic.
 • Cunoştinte solide de legislaţie aferentă pieţei de capital;
 • Experienţă în domeniul financiar de minim 5 ani;
 • Limba engleză – nivel avansat;
 • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • Cunoştinte IT: MS Office şi aplicaţiile aferente perimetrului monitorizat;

Descriere

-

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000W2Y
Entity: BRD
Starting date: 2022/12/31
Publication date: 2022/11/10
Share