Analist Credite Non Retail - BC Sud Vest

Permanent contract|Craiova|Risks

Analist Credite Non Retail - BC Sud Vest

BRD
Craiova, Romania Permanent contract Risks

Misiune

Responsabilitati principale

Activitatea de creditare:

Impreuna cu managerul de clientela, contribuie la intocmirea dosarului de credit, este responsabil de  identificarea si analiza principalelor riscuri asumate de banca prin relatia de creditare, propune solutii de mitigare a riscurilor identificate.

Analiza intocmita dezvolta elemente din urmatoarele arii (fara a se rezuma doar la acestea, daca este cazul):

Aplica prevederiile legale privind  cunoasterea clientilor si constituirea grupului de clienti;

Evolutii  macro-economice, sectoriale, reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand si actionariat, management,  strategie)

Analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere procedura insolventa)

Evolutia situatiei financiare a firmei (inclusiv impact variatie curs de schimb, variatie rata dobanda, CF, BVC, etc), riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional, finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare,  accesul la alte surse de finantare,

Intocmirea cash flow MRAC pe modelul solicitat de banca

Aspecte specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu politica de creditare si cadrul normativ intern

Identificarea corecta a grupului de firme din care face parte clientul pentru care realizeaza analiza

Urmareste indeplinirea conditiilor existente si impactul acestora asupra evolutiei clientilor

Participa la intalniri cu clientii in vederea documentarii dosarelor de credit, asigura suport managerilor clientela pentru  structurarea si argumentarea finantarilor;

Se asigura ca dosarele de credit contin  documentele mentionate in normele interne ale bancii, in functie de categoria de credit solicitata, solicita completarea acestora daca este cazul;

Solicita informatii suplimentare, clarificari in raport cu propunerea de finantare prezentate si,  in functie de necesitate, realizeaza o documentare suplimentara in raport cu solicitarea de credit, in baza surselor de informare interne si externe disponibile;

Analizeaza si completeaza informatiile financiare in cadrul procesului de propunere a cotatiilor clientilor in baza standardelor Societe generale (STARWEB), conform cadrului normativ al Bancii.;

Intocmeste notificarea de aprobare/respingere/insusire pentru clientii si creditele analizate;

Incarca dosarul de credit in DCCIT si-l transmite pe circuitul de analiza si aprobare , potrivit procedurilor in vigoare;

Poate raspunde direct RISC/CRA cu privire la solicitarile legate de partea de analiza financiara, pe baza informatiilor obtinute direct de la client si/sau managerul de clientela

Intocmeste referate analiza privind bonitatea si solvabilitatea imprumutatului/codebitorului  pentru creditele PF cu sursa de rambursare din dividende si/sau salarii din firma proprie, conform cadrului normativ al Bancii.

           

Activitatea de monitorizare:

Contribuie la monitorizarea porfoliului de credite inclusiv la actualizarea performantei financiare a clientilor potrivit standardelor BRD si respectiv Societe Generale;

Impreuna cu managerul clientela, contribuie la realizarea fiselor de monitorizare si la  urmarirea indeplinirii conditiilor post aprobare pentru clientii sanatosi si pentru clientii din WPL, conform instructiunilor in vigoare.

Are obligatia de a alerta imediat RISC privind orice evenimente de natura sa conduca la degradarea calitatii portofoliului de angajamente si cresterea riscului de contrapartida, pentru orice angajament din perimetrul gestionat

Respecta reglementarile in vigoare:

asigura si garanteaza confidentialitatea informatiilor privind clientii bancii, tranzactiile acestora, normele si procedurile interne, precum si a informatiilor de resurse umane proprii sau ale altor angajati ai bancii

respecta dispozitiile legale generale, ale regulamentelor BNR si a tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii ;

Are obligatia de a informa superiorul ierarhic si departamentele specializate din banca asupra oricaror suspiciuni sau informatii cu potential de risc operational, de credit,  reputational, legate de activitatea de creditare din aria gestionata ;

Profil

Cunostinte si experienta:

Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei persoane juridice

Cunoastere produse , norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice

Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice    analizei dosarelor persoanelor juridice 

Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar

Cunoastere limba engleza/franceza 

Abilitati de analiza si sinteza, acurateta;

Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial

Abilitati de comunicare / atitudine proactiva

Descriere

Contribuie la intocmirea dosarelor  de credit/angajament, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, a documentelor normative interne si a competentelor interne de aprobare /avizare;

Contribuie la monitorizarea permanenta a evolutiei portofoliului de credite si a altor angajamente ale clientelei si la depistarea din timp a semnalelor negative in vederea diminuarii posibilelor pierderi;

Respecta termenele de raspuns agreate cu superiorul ierarhic si cele stabilite in cadrul normativ;

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000MOB
Entity: BRD
Starting date: 2022/08/31
Publication date: 2022/07/27
Share