Analist Credite Non Retail - Business Center Bucuresti SUD

Permanent contract|Bucuresti|Retail & online banking

Analist Credite Non Retail - Business Center Bucuresti SUD

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale:

Analizeaza dosarele de credit/angajamente si este responsabil de corecta constituire a dosarelor de credit in conformitate cu cadrul normativ impreuna cu Managerii de clientela:

 • acorda suport managerilor de clientela in constituirea dosarelor de credit/participa la intalniri cu clientul in vederea documentarii dosarelor de credit;
 • solicita catre managerii de clientela/client completarea documentelor/informatiilor necesare in realizare analizei;

Identificarea principalelor riscuri asumate de banca, avand in vedere factori cheie de natura non-financiara si financiara, tinand seama de:

 • aplicarea principiilor de cunoastere a clientelei (KYC);
 • cunoasterea evolutiilor macro-economice, sectoriale,  reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand actionariat, management, strategie);
 • analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere proceduri de insolventa);
 • analiza evolutiei situatiei financiare a firmei (inclusiv impactul variatiei cursului de schimb, variatia ratei de dobanda, Cash flow, BVC,etc),  riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional , finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare, accesul la alte surse de finantare;
 • cunoasterea aspectelor specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu nevoile reale ale clientului, capacitatea de rambursare a acestuia  si cu politica de creditare si cadrul normativ intern;

Emiterea de opinii-recomandariPropune solutii de mitigare ale aspectelor problematice identificate:

 • sesizeaza problemele  de natura financiara si/sau non financiara, a deficientelor in relatia contractuala si/sau calitatii garantiilor si/sau riscurilor juridice care pot aparea in cazul deteriorarii situatiei clientului,
 • asigura suport managerilor de clientela pentru stucturarea si argumentarea finantarilor;
 • propune solutii de mitigare ale aspectelor problematice identificate.
 • pe baza documentelor  din dosarul de credit si a informatilor suplimentare furnizate de client/managerul de clientela, emite opinii /recomandari  privind structura si conditiile de  finantare  si  le  formalizeaza  in  fisa de    analiza si/sau alte documente   prevazute  in cadrul normativ.

Contribuie la monitorizarea portofoliului de credite/angajamente:

 • stabilirea sau actualizarea performantei financiare a   clientilor  pe baza situatiilor financiare;
 • sesizarea, in masura disponibilitatii datelor, a problemelor de natura deficientelor in relatia contractuala si/sau calitatii garantiilor si/sau riscurilor juridice care pot aparea in cazul deteriorarii situatiei clientilor, in raport cu situatia scriptica din evidentele bancii.

Profil

Competențe necesare:

 • Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei persoane juridice de minim 3 ani;
 • Cunoastere produse, norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar;
 • Abilitati de analiza si sinteza, acuratete;
 • Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial;
 • Abilitati de comunicare/ atitudine proactiva;
 • Cunoastere limba engleza/ franceza.

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000SWS
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/01/10
Share