Analist Financiar - Raportari Reglementare

Permanent contract|Bucuresti|Finance

Analist Financiar - Raportari Reglementare

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Finance

Misiune

Intocmeste raportarile financiare si prudentiale conform  cerintelor de reportare ale Bancii ce decurg din activitatea sa de institutie de credit, reglementata prin OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului cat si din calitatea sa de institutie financiara listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ce se supune cerintelor pietei de capital.

Responsabilitati principale:

  • Intocmeste raportarile conform cerintelor reglementare si specificul activitatii si se asigura de transmiterea raportarilor catre autoritatile de supraveghere ale activitatii (BNR, MF, FGDB, alti destinatari) in termenele legale impuse sau solicitate de acestia;
  • Urmareste si analizeaza modificarile legislatiei specifice care au impact in raportarile din aria de responsabilitate
  • Participa la implementarea si actualizarea raportarilor reglementare prin analiza calitatii, dezvoltarea instrumenetelor de lucru, automatizarea, implementare de controale de coerenta, obtinerea si reconcilierea informatiilor financiare din  alte departamente si structuri, etc.
  • Intocmeste situatii si analize punctuale conform cerintelor superiorilor ierarhice care tin de perimetrul departamentului

Profil

Cunostinte :

  • Normele si tehnicile de raportare financiar- contabila, IFRS, legislatie bancara locala, legislatie bancara europeana aplicabila institutiilor de credit din Romania
  • Aplicatiile  informatice de prelucrare, centralizare si furnizare a situatiilor financiare si prudentiale
  • Reglementari BNR specifice raportarilor financiare si prudentiale
  • Cunostinte generale privind produsele si serviciile bancare

Descriere

departament Financiar - Contabilitate

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000MYV
Entity: BRD
Starting date: 2022/10/31
Publication date: 2022/07/29
Share