Analist Monitorizare Credite

Permanent contract|Cluj|Corporate & Investment banking

Analist Monitorizare Credite

BRD
 • Cluj, Romania
 • Permanent contract
 • Corporate & Investment banking

Misiune

Responsabilitati Principale:

 • Monitorizarea creditelor/ altor facilitati, pe tot parcursul procesului de creditare pana la rambursarea integrala a creditului, plata dobanzilor si comisioanelor aferente;
 • Identificarea evenimentelor care ar putea afecta calitatea portofoliului de credite/angajamente;
 • Urmarirea evolutiei calitative si cantitative a portofoliului;
 • Identificarea clientilor care inregistreaza o deteriorare a gradului de indeplinire a clauzelor non-financiare;
 • Asigurarea remedierii deficientelor constatate;
 • Asigurarea conditiilor de rambursare a creditelor la termenele contractuale respectiv de derulare a angajamentelor pana la scadenta in conformitate cu clauzele contractuale.
 • Verificarea constituirii si monitorizarea garantiilor;
 • Urmarirea conformitatii si realizarea conditiilor de aprobare :
 • Urmarirea si monitorizarea angajamentelor acordate

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Experienta in activitatea de creditare persoane juridice
 • Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare ;
 • Cunoasterea reglementarilor normative interne privind activitatea de creditare , monitorizare, politica de garantii si constituirea de provizioane specifice de risc de credit;
 • Cunostinte de utilizare a aplicatiilor informatice.

TE BUCURI DE UN PACHET DE BENEFICII COMPLEX AL UNUIA DIN CEI MAI BUNI ANGAJATORI

 • Mod de lucru hibrid si program flexibil
 • Un mediu de lucru multinational si multicultural cu oportunitati de dezvoltare
 • Colaborare intr-un mediu profesionist, cu o echipa de specialisti care lucreaza cu tehnologii foarte noi
 • Pachet de beneficii competitiv: tichete de masa in valoare de 30 de lei, prima anuala de un salariu de baza, bonus de performanta, prime de sarbatori, conditii bancare preferentiale, contributie la pilonul 3 de pensii, programe de dezvoltare profesionala si personala, abonament medical in sistemul privat de sanatate, discounturi la diversi parteneri si multe altele

Evoluţie

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Descriere

-

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

 • Reference: 230007DG
 • Entity: BRD
 • Starting date: 2023/04/15
 • Publication date: 2023/03/15
Share