Analist Monitorizare Credite Non-Retail - BC Sud-Vest

Permanent contract|Craiova|Retail & online banking

Analist Monitorizare Credite Non-Retail - BC Sud-Vest

BRD
Craiova, Romania Permanent contract Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale:

 Atributii in ceea ce priveste activitatea de creditare:

 • Asigura suport managerilor de clientela intreprinderi mici si intreprinderi medii in intocmirea documentatiei pentru dosarele de credit

 • Verifica respectarea conditiilor precedente aferente facilitatilor de credit, post semnare

Atributii in ceea ce priveste activitatea de monitorizare credite:
 • Responsabil de monitorizarea portofoliului de credite repartizat

 • Urmareste scadenta angajamentelor/ a garantiilor/contragarantiilor

 • Completeaza raportul de monitorizare


Constituirea si monitorizarea garantiilor :

 • Gestioneaza procesul de evaluarea a garantiilor reale imobiliare

 • Urmareste modul de consolidare a garantiilor

 • Se asigura de reinnoirea la termen a politelor de asigurare/ plata primelor de asigurare, aferente garantiilor constituite

 • Inregistreaza rezultatul verificarilor  in aplicatiile informatice (NVT);


Alte responsabilitati:

 • Asigura respectarea intregului normativ aplicabil activitatii de urmarire credite;

 • Utilizeaza instrumentele/aplicatiile puse la dispozitia sa (e.g. KeysFin, Capone, DCCIT, JIRA, iBank, NVT, etc.);

 • Contribuie la implementarea si actualizarea politicilor si procedurilor interne referitoare la activitatea de creditare;

Profil

Cunostinte si experienta:

- Buna cunoastere a organizarii si activitatiilor din cadrul unui BC

- Experienta in interactiunea directa cu clientul corporate

- Utilizeaza instrumentele/aplicatiile specifice activitatii de creditare corporate  (e.g. KeysFin, Capone, DCCIT, JIRA, iBank, NVT, etc.)

- Experienta in activitatea de creditare corporate

- Cunostinte avansate Excel

- Bune cunostinte de limba engleza

- Capacitate de prioritizare

- Atitudine proactiva

- Responsabilitate

- Acuratete si capacitate de sinteza

- Buna organizare

Descriere

Obiectivul postului:

 • Monitorizeaza profilul de creditare al clientilor

 • Monitorizeaza si gestionează facilitatile de credit, inclusiv acordurile privind facilitatile de credit si implementarea lor in aplicatiile specifice

 • Gestioneaza garantiile si procesul de evaluare/reevaluare a garantiilor

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000MO9
Entity: BRD
Starting date: 2022/08/31
Publication date: 2022/07/27
Share