Analist Produse PJ SB - DCBO - Cluj

Permanent contract|Cluj|Banking operations processing

Analist Produse PJ SB - DCBO - Cluj

BRD
Cluj, Romania Permanent contract Banking operations processing

Misiune

 1. Referitoare la  activitatea bancara :
 • Aplica reglementarile legale si interne in domeniul cunoasterii clientelei (N3D1 Programul BRD de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii bancii in scopul finantarii terorismului )

-Raporteaza catre persoanele autorizate suspiciunile privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;

-Are obligatia de a informa superiorul ierarhic si departamentele  specializate din banca asupra oricaror suspiciuni cu potential de risc operational, de credit, reputational ;

 • Asigura confidentialitatea si securitatea informatiilor (N9D1 Cod de Deontologie al BRD);

-Securitatea informatiilor se asigura cu respectarea codului de conduita si a caracteristicilor informatiilor;

-Asigura si garanteaza confidentialitatea informatiilor privind clientii bancii, tranzactiile acestora,

 • Mentine securitatea proceselor ;

-Securitatea proceselor se mentine avand in vedere procedurile specifice privind masurile pentru situatii de urgenta (N3I12 Plan de continuitate a activitatii in reteaua BRD);

-Securitatea postului de lucru /statiei de lucru se asigura conform procedurilor specifice privind utilizarea sistemului informatic;

-contribuie la arhivarea electronica / letrica (dupa caz)  a documentelor aferente dosarelor de credit;


 1. Responsabilitati principale legate de activitatea de creditare :
 • Aplica reglementarile prevazute in cadrul normativ de creditare si garantare a creditelor si SGB-urilor : N2/ N2I/N2I76 /N2I76P1 , N2I22 , N2I22P2 , N2D6, N3I51, N2D6I1 N2D6P1, N2D6P2 , etc , acordate clientelei Retail Small Business:

                  - clienti Retail Intreprinderi (clasa PJ )si

                  - clienti persoanelor fizice autorizate (PFA)/ profesiunilor liberale (PL)/alte forme asociative prevazute de lege, care desfasoara o activitate economica (intreprinderi individuale, familiale, producatori agricoli individuali (PAI), etc)- (clasa PFA),

 1. Pregatirea documentatiei de credit pentru analiza

-Verifica documentatia de credit conform reglementarilor interne in vigoare , in functie de tipul clientului si de tipul  de credit solicitat ;

-Asigura inregistrarea solicitarilor clientilor / documentelor intocmite in registrele bancare si in aplicatia SmartPJ (aplicatie destinata gestionarii dosarelor de credit)

-Solicita completarea documentatiei de credit conform procedurilor interne/in functie de de necesitatea de analiza si interpretare a informatiilor, dar si de caracteristiciile informatiilor ;

- Stabileste premisele analizei

 1. Analiza dosarelor de credit conform fluxurilor de lucru privind procesul de analiza credite SB
 • Analizeaza si evalueaza conformitatea informatiilor din cererea de credit.  
 • Selecteaza informatiile necesare pentru analiza in functie de tipul clientului si de tipul creditului ;
 • Evalueaza informatiile avandu-se in vedere performanta financiara a clientului, in functie de tipul clientului si de natura factorilor de risc asociati acestuia ;
 • informatiile sunt evaluate utilizand aplicatii informatice specifice pentru activitatea de creditare (CREDITUP/Smartfin) ;
 • Identifica caracteristicile de risc ale clientului/tranzactiei in functie de tipul clientului, tipul afacerii, conform criteriilor de eligibilitate specifice tranzactiei/ in functie de fluxul de numerar  si capacitatea de rambursare preconizate.
 •  in concordanta cu politica de garantii a bancii
 • Formuleaza concluzii conform reglementarilor si procedurilor interne privind activitatea de creditare ;
 • Emite recomandari privind oportunitatea acordarii creditului avand in vedere caracteristicile de risc identificate ale clientului si ale tranzactiei;
 • Formalizeaza analiza de credit prin intocmirea unui Referat/Fisa de analiza /CREDITUP conform reglementarilor in vigoare si asigura semnarea acesteia;
 • Intocmeste notificarea de aprobare pentru creditele analizate conform reglementarilor in vigoare;
 • Salveaza in format electronic toate documentele realizate astfel incat acestea sa fie accesate si validate de persoanele competente conform fluxului de analiza –aprobare
 • Transmite dosarul de credit pe circuitul de avizare /aprobare conform reglementarilor interne /competentelor de aprobare si avizare Risc/VSB  ;
 • Informeaza FO despre analiza financiara realizata in baza solicitarii clientului si conditiile suplimentare propuse (daca este cazul) pentru a se obtine si validarea lor de catre client.
 • Pentru clientii PF care solicita credite cu venituri din firma proprie efectueaza analiza performantelor financiare a firmei .
 1. In baza notificarilor de aprobare/avizelor Risc VSB  si solicitarilor primite din FO redacteaza contractele/actele aditionale de credit si de garantie in conformitate cu reglementarile interne
 2. Verifica, prin esantion, dosarele de credit analizate si aprobate in FO pe fluxurile de aprobare ( F1 si F2) pentru dosarele repartizate
 3. Responsabilitati legate e activitatea de monitorizare a portofoliului de credite;
 4. - verificarea respectarii indicatorilor financiari in cadrul procesului de monitorizare credite

             - Efectueaza analiza privind validarea indeplinirii/neindeplinirii conditiilor de natura financiara pentru segmentul de clienti retail PJ (Small Business ) si transmite rezultatele acesteia .

 5. Alte responsabilitat
 6. - Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva

Profil

 • Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei retail (Small Business/PFA/PL)
 • Cunoastere produse , norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice
 • Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specificeanalizei dosarelor persoanelor juridice
Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar

Descriere

Realizeaza monitorizarea evolutiei clientilor PJ si a creditelor/ angajamentelor acordate acestora, pre si post punere la dispozitie,  pana la rambursarea integrala a creditului, plata dobanzilor si comisioanelor aferente, in special pentru expunerile cu un nivel de complexitate ridicat.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000MT7
Entity: BRD
Starting date: 2022/08/31
Publication date: 2022/07/28
Share