Analist Securitate SU (Situatii de urgenta)

Permanent contract|Bucuresti|Facilities management

Analist Securitate SU (Situatii de urgenta)

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Facilities management

Misiune

Responsabilitati:

 • Contribuie la definirea şi punerea în aplicare a politicii şi strategiei de securitate/siguranţă a băncii.
 • Asigura executarea obligatiilor legale ce revin persoanelor juridice din punct de vedere al siguranţei instituţionale
 • Participă la elaborarea studiilor de crestere a nivelului de securizare si de optimizare a costurilor securitatii;
 • Participa activ la realizarea proiectelor de dezvoltare ale  infrastructurii de securitate;
 • Răspunde de modul de asigurare a securitatii unitatilor BRD din Centrala sau Retea
 • Actualizeaza si inlocuieste toate documentele, manualele, planurile de dezvoltare in domeniul securitatii bancare - conform particularitatilor Gestioneaza activitatea de siguranţă în imobilele care aparţin Centralei BRD;
 • Gestioneaza si administreaza contractele cu prestatorii de servicii in domeniul situatiilor de urgenta (apararea impotriva incendiilor), contractati de BRD la imobilele Centralei;
 • Elaboreaza documentele privind apararea impotriva incendiilor la nivelul imobilelor Centralei BRD şi după aprobare urmăreste aplicarea acestora de catre toti salariatii din imobilele Centralei BRD;
 • Organizeaza şi întocmeste documentele pentru exerciţiile practice de evacuare a personalului Centralei BRD, coordoneaza exerciţiile de evacuare la nivelul  Reţelei;
 • Colaboreaza cu Prestatorii de Servicii in domeniul securitatii pentru definitivarea si intocmirea facturilor;
 • Acorda asistenta tehnica pe probleme de securitate pentru toate entitatile bancii;
 • Urmarireste verificarea şi întreţinerea sistemelor/echipamentelor de siguranţă privind securitatea la incendiu a imobilului;
 • Participa la desfăşurarea aplicaţiilor de intervenţie la incendiu, organizate de catre Serviciile de urgenţă private (pompieri civili)
 • Coordoneaza activitatea Serviciilor de urgenţă private

Profil

Cerinte:

Principalele cunostinte (certificari) necesare ocuparii acestui post:

 • Studii tehnice superioare (diploma de inginer);
 • Certificare in meseria de pompier (sau stagiul militar satisfacut la aceasta arma, sau minim 3 ani lucrati in domeniul PSI);
 • Certificare cadru tehnic PSI (sau echivalent);
 • Cunoaşterea legislaţiilor de specialitate în vigoare (foarte bine);
 • Cunoştinţe tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu, protecţia civilă si SU;
 • Cunoştinţe bune IT pachetul Microsoft  (Excel, Word, PPT, Outlook);
 • Cunostinte de limba engleza/franceza (nivel mediu)

Certificari suplimentare, care reprezinta un avantaj:

 • Securitate fizica
 • Securitate si sanatate in munca;
 • Prim ajutor.

Experienta:

 • Minim 3 ani in structuri specializate (ori servicii private de pompieri civili, ori structuri ale pompierilor militari, ori compartimente de securitate la incendiu);
 • Minim un an in coordonarea unor echipe de prevenire si/sau stingere incendii.
 • Carnet de conducere B.

Evoluţie

Descopera-ne:

BRD face parte din topul primelor 3 banci, cu peste 90 de ani de tradiție în România avand ca principal acționar puternicul Grup Societe Generale. Chiar și în perioada COVID, BRD rămâne fidel misiunii sale, fiind un partener solid și de încredere al clienților noștri. Avem o bază de capital foarte puternică, o poziție solidă de lichiditate și un profil de risc excelent, suntem aici pentru a ajuta România să repornească, Retail Banking este un contribuitor major la profitabilitatii BRD, deservind peste 2 milioane de clienți, prin peste 600 de sucursale, Contact Center și servicii digitale.

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 220008AV
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2022/05/12
Share