Analist Urmarire Produse PF - Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj, Iasi

Permanent contract|Romania|Retail & online banking

Analist Urmarire Produse PF - Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj, Iasi

BRD
Romania Permanent contract Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale:

 • Intocmire si transmitere raspunsuri catre asiguratori, la solicitarea acestora cu privire la  despagubiri daune incendiu, urmarirea incasarii despagubirii de la asiguratori. Efectuare operatiuni de incasare a sumelor provenite din despagubiri primite si  inchiderea  conturilor. Inregistrarea informatiilor privind despagubirile primite sau a refuzurilor in Ibank;
 • Efectuare operatiuni de incasare a despagubirilor primite pentru  deces, somaj, invaliditate temporara/ permanenta si  inchiderea  conturilor pentru care s-a primit despaguirea. Inregistrarea informatiilor privind despagubirile primite sau a refuzurilor in Ibank;
 • Pregatire, verificare si predare dosare de credit, in termenul prevazut, catre cumparatorii de creante, in baza solicitarilor primite de la RISC-HC;
 • Pregatire, verificare si predare dosare de credit, in termenul prevazut, catre RISC- HC.
 • Asigura pregatirea documentelor si a informatiilor necesare si transmiterea acestora catre JUR/ avocat colaborator / Departamentul Reclamatii, in vederea gestionarii litigiilor.
 • Intocmire notificare intarziere la plata pentru creditele Prima Casa si transmiterea acestora catre client,
 • Intocmire, verificare si predare documentatie catre FNGCIMM, pentru creditele Prima Casa, (in vederea solicitarii despagubirii, proportional cu procentul de garantare); Efectuarea tuturor operatiunilor prevazute in cazul incasarii despagubirii/ refuzului la plata; Gestiunea relatiei cu FNGCIMM (Acorduri, Radieri si verificari specifice), cf Instructiunilor si Procedurilor in vigoare);
 • Efectuarea tuturor operatiunilor specifice in cazul incasarii sumelor din executari silite si urmarirea reconcilierii conturilor colectoare de incasari sume din executari.
 • Asigura gestionarea si urmarirea politelor de asigurare:
 • Seteaza in IBank polite de asigurare reinnoite
 • Intocmesteire si transmitere Adrese de recuperare prime de asigurare catre Asiguratori si urmareste incasarea acestora (prime de asigurare platite in avans la asigurator, prime virate eronat la asigurator, etc)
 • Verifica documentele justificative in cazul creditelor cu punere la dispozitie esalonata (Ex: habitat de constructii)
 • Adaugare si actualizare informatii in baza de risc (fraude, despagubiri, refuzuri despagubiri, etc)
 • Asigura actualizarea bazelor de date interne DPCPF
 • Colaboreaza si intervine in rezolvarea diferentelor BK-GL
 • Transmite informatii privind operatiunile efectuate pe conturile colectoare si documentele justificative aferente la solicitarea compartimentului Supraveghere Contabila
 • Asigura respectarea prevederilor documentelor normative privind supervizarea manageriala
 • Asigura actualizarea datelor din sistemul informatic privind actualizarea garantiilor aferente portofoliului de credite a bancii, in baza informarilor furnizate in acest sens
 • Asigura aplicarea prevederilor din cadrul normativ privind activitatea de urmarire si monitorizare a garantiilor reale mobiliare (prelungiri/radieri/modificari), asigurand inscrierea avizelor: initial, de radiere, de prelungire, modificare garantii reale mobiliare la RNPM
 • Urmareste remedierea diferentelor pe reconcilieri garantii mobiliare RNPM
 • Verifica si asigura mentinerea soldurilor conturilor colectoare gestionate de BO la zero
 • Asigura redactarea contractelor/ actelor aditionale in cazul reinnoirii prescriptiilor ipotecare, in baza informatiilor primite in acest sens;
 • Asigura redactarea actelor aditionale in cazul modificarilor survenite in contractul de credit;
 • Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva
 • Asigura receptia si returul dosarelor de credit de la Arhiva Generala, precum si predarea  documentelor post acordare (Notificari PC si Solicitari de radiere transmise la FNGCIMM), catre prestatorul extern;
 • Efectueaza resetarea angajamentelor/ modificarea garantiilor, din initiativa bancii sau la cererea clientilor;

Asigura verificarea documentelor electronice aferente dosarelor de credit, in aplicatiile bancii si valideaza dosarele complete in vederea arhivarii

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Cunoastere produse, norme si proceduri asociate
 • Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar
 • Experienta in activitatea de creditare PF - minim 1 an
 • Cunoastere IBank si, de preferat, Credit Up

Descriere

BRD face parte din topul primelor 3 banci, cu peste 90 de ani de tradiție în România avand ca principal acționar puternicul Grup Societe Generale. Chiar și în perioada COVID, BRD rămâne fidel misiunii sale, fiind un partener solid și de încredere al clienților noștri. Avem o bază de capital foarte puternică, o poziție solidă de lichiditate și un profil de risc excellent, suntem aici pentru a ajuta România să repornească, Retail Banking este un contribuitor major la profitabilitatii BRD, deservind peste 2 milioane de clienți, prin peste 600 de sucursale, Contact Center și servicii digitale.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000MV1
Entity: BRD
Starting date: 2022/08/31
Publication date: 2022/07/29
Share