BI Project Manager

Permanent contract|Bucuresti|Innovation / Project / Organization

BI Project Manager

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Innovation / Project / Organization

Misiune

Responsabilitati

 • Participa activ la constituirea planului anual de proiecte, asigurand centralizarea cerintelor de proiecte,  centralizarea efortului (MDs) si costurilor financiare (KEUR) estimatare pentru implementarea proiectelor si centralizarea macroplanificarilor proiectelor  si a listei finale a proiectelor incluse in roadmap;
 • Realizeaza planificarea detaliata a fiecarui proiect in parte si a fiecarei faze a proiectului si monitorizeaza respectarea planificarii effectuate;
 • Asigura organizarea comitetelor de proiect si a materialelor suport, in concordanta cu metodologia de implementare a proiectelor
 • Identifica riscurile aparute in cadrul proiectelor, identifica solutii pentru diminuarea riscurilor si transmite alertele necesare, prevenirii sau inlaturarii riscurilor care pot periclita
 • Asigura elaborarea tuturor rapoartelor detaliate si de sinteză cu privire la proiectele BIC;
 • Desfășoara verificari periodice pentru a valida exactitatea datelor despre portofoliu și pentru a evalua progresul înregistrat în comparație cu perioada anterioară de raportare
 • Acorda suport șefului PMO in sarcini legate de portofoliul zilnic

 

 

Profil

 

Profil

 •   Experiență relevantă de cel puțin trei ani de project management in cadrul unor proiecte de reporting/data warehouse  fie în cadrul unei poziții legate de managementul de proiect, fie în sectorul financiar;
 •   Cunoștințe avansate de MS Office (inclusiv PowerPoint, Excel și M Project), Jira si Confluence;
 •   Capacitatea de a intelege (high level), aspectele tehnice ale proiectelor coordonate;
 •   Abilități excelente de comunicare scrisă / verbală și de prezentare verbale și scrise;
 •   Precizie și atenție la detalii, atât numerice cât și scrise;
 •   Excelente abilități organizatorice, administrative și de planificare
 •   Comunica în mod eficient cu părțile interesate la toate nivelurile.

Descriere

BI department

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000FPN
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2022/09/02
Share