BI Senior Analist Business - Proiecte

Permanent contract|Bucuresti|Innovation / Project / Organization

BI Senior Analist Business - Proiecte

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Innovation / Project / Organization

Misiune

Responsabilitati

 • Realizeaza analiza de business a cerintelor utilizatorilor;Asigura suport departamentelor de business in definirea detaliată a cerintelor;
 • Realizeaza definitiile termenilor de business si modelare conceptuala a datelor din DWH
 • Propune solutiile tehnice si realizeaza documentatia specifica urmarind sa creeze livrabile de calitate: specificatia functionala, dictionar de termeni, STM, planuri de teste, ghiduri de utilizare aferente noilor dezvoltari (utilizand template-urile si metodologia BI);
 • Realizeaza teste de omologare functionala a noilor aplicatii/functionalitati, respectiv testele de non-regresie ale aplicatiilor/functionalitatilor existente;
 • Asigura respectarea termenelor de livrare stabilite in cadrul proiectelor;
 • Asigura suport utilizatorilor din zona de business in cadrul testelor de acceptanta realizate de acestia;
 • Change Management: asigura comunicarea catre utilizatori cu privire la noile dezvoltari realizate pe platforma DWH si transmiterea ghidurilor de utilizare pentru aplicatii noi; participa la formarea utilizatorilor;

Profil

Cerinte

 • Cunostinte tehnice specifice DWH (tipuri de tabele, tipuri de chei tehnice, tipuri de istorizare, notiuni de modelare date)
 • Capacitatea de a analiza cerintele de business si de a scrie specificatiile functionale aferente pentru orice proiect din zona BI;
 • Capacitatea de a scrie si a aplica scenarii de teste (teste functionale);
 • Capacitatea de a asigura suport utilizatorilor in utilizarea noilor dezvoltari;
 • Cunostinte foarte bune privind metodología de proiect;
 • Cunostinte foarte bune in utilizarea produselor Microsoft Office;
 • Cunostinte bune de utilizare Jira, HP Quality Center, Microsoft Project;

Descriere

BI experience

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000TTW
Entity: BRD
Starting date: 2022/03/31
Publication date: 2022/01/06
Share