Business Analyst Trade Service Specialist

Permanent contract|Bucuresti|Others

Business Analyst Trade Service Specialist

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Others

Misiune

Responsabilitati principale

• Analizeaza documentatia primita din partea clientilor /unitatilor BRD, respectiv:

o Intocmeste si semneaza/transmite SWIFT , conform competentelor stabilite, scrisori de garantie bancara, contragarantii bancare sau acreditive stand-by

o intocmeste si/sau semneaza, conform competentelor stabilite, contractele aferente emiterilor de SGB/contragarantie bancara si, dupa caz,

• Analizeaza, autentifica si dupa caz avizeaza contragarantiile/garantiile primite in favoarea BRD in vederea emiterii de scrisori de garantie sau acordarii de credite

Analizeaza si/sau autentifica si avizeaza scrisorile de garantie bancara primite in favoarea clientilor BRD si intermediaza executarea acestora

• Realizeaza corespondenta interna  si externa  cu bancile romanesti si straine  cu privire la buna derulare  a operatiunilor mentionate mai sus

• Realizeaza inregistrarile contabile aferente derularii operatiunilor gestionate: setarea angajamentului extrabilantier si a comisioanelor aferente, modificarea si anularea angajamentului anterior datei de expirare, precum si plata in caz de  executare a SGB emise

• Acorda consultanta/analize si  asistenta tehnica clientilor, precum  si reprezentantilor comerciali ai bancii in procesul de negociere cu clientii a termenilor si conditiilor specifice produselor din portofoliu.Intocmeste la termen raportarile specifice

• Informeaza superiorul direct asupra rezultatelor activitatii pe care o desfasoara ori de cate ori este necesar sau la solicitarea acestuia

• Propune actualizarea normelor interne specifice serviciului

Profil

Profil Candidat

Experienta profesionala de min. 1 an

Cunostinte

• Studii economice superioare finalizate

• Cunoasterea aplicata la un nivel avansat a analizei financiare a intreprinderii, precum si evaluarea riscului de contrapartida;

• Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;

• Cunoasterea aplicata a pachetului MsOffice

• Cunostinte de legislatie in domeniul de activitate;

• Certificarea LIBF reprezinta un plus

Calitati personale

• Dinamism, pro-activitate;

• Bune calitati de comunicare, negociere

• Folosirea aplicatiilor bancare;

• Capacitate de analiza si sinteza;

• Abilitati de organizare personala;

• Capacitate de adaptare rapida la situatii noi, flexibilitate si deschidere catre nou.

Descriere

-

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 220007PN
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2022/06/17
Share