Business Analyst Trade Service Specialist

Fixed term contract|Bucuresti|Retail & online banking

Business Analyst Trade Service Specialist

BRD
 • Bucuresti, Romania
 • Fixed term contract
 • Retail & online banking

Misiune

Daca doresti sa ocupi  aceasta pozitie, urmatoarele responsabilitati principale vor fi ale tale:

 • Analizeaza documentatia primita din partea clientilor /unitatilor BRD;
 • Intocmeste si semneaza/transmite SWIFT , conform competentelor stabilite in N1,scrisori de garantie bancara,contragarantii bancare sau acreditive stand-by;
 • Intocmeste si semneaza, conform competentelor stabilite in N1, Contractul Angajament  aferent emiterilor de SGB/contragarantie bancara si, dupa caz, Contractul de ipoteca mobiliara pe conturi;
 • intocmeste si transmite unitatilor BRD, pentru semnare si inmanare, Contractul angajament aferent emiterilor de  SGB/contragarantie bancara si, dupa caz, Contractul de ipoteca mobiliara pe conturi, precum si  scrisoarea de garantie bancara;
 • Analizeaza, autentifica si dupa caz avizeaza contragarantiile/garantiile primite in favoarea BRD in vederea emiterii de scrisori de garantie sau acordarii de crediteAnalizeaza si/sau autentifica si avizeaza scrisorile de garantie bancara primite in favoarea clientilor BRD si intermediaza executarea acestora;
 • Verifica cecurile in valuta (bancare si de calatorie) impreuna cu borderourile aferente  si le remite la incasare urmarind inchiderea operatiunii;
 • Realizeaza corespondenta interna  si externa  cu bancile romanesti si straine  cu privire la buna derulare  a operatiunilor mentionate mai sus;
 • Realizeaza inregistrarile contabile aferente derularii operatiunilor gestionate: setarea angajamentului extrabilantier si a comisioanelor aferente, modificarea si anularea angajamentului anterior datei de expirare, precum si plata in caz de  executare a SGB emise;
 • Acorda consultanta/analize si  asistenta tehnica clientilor, precum  si reprezentantilor comerciali ai bancii in procesul de negociere cu clientii a termenilor si conditiilor specifice produselor din portofoliu.Intocmeste la termen raportarile specific;
 • Informeaza superiorul direct asupra rezultatelor activitatii pe care o desfasoara ori de cate ori este necesar sau la solicitarea acestuia;
 • Propune actualizarea normelor interne specifice serviciului;
 • Asigura confidentialitatea informatiilor si datelor referitoare la conturile clientilor si operatiunile effectuate;
 • Asigura securitatea fizica a postului sau de lucru; (blocarea statiei de lucru in momentul  parasirii acesteia, securizarea biroului/postului de lucru – prin incuiere cu cheie);
 • Aplica principiile „clean desk” policy, inclusiv  pastrarea documentelor de lucru pana la arhivare in spatii securizate .

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Cunostinte de legislatie bancara interna si internationala in domeniu;
 • Limba engleza;
 • Abilitati de comunicare/ negociere ;
 • Folosirea aplicatiilor bancare;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Abilitati de organizare personala;
 • Orientare catre client;
 • Spirit de echipa;
 • Inovare;
 • Responsabilitate;
 • Angajament.

TE BUCURI DE UN PACHET DE BENEFICII COMPLEX AL UNUIA DIN CEI MAI BUNI ANGAJATORI

 • Mod de lucru hibrid si program flexibil
 • Un mediu de lucru multinational si multicultural cu oportunitati de dezvoltare
 • Colaborare intr-un mediu profesionist, cu o echipa de specialisti care lucreaza cu tehnologii foarte noi
 • Pachet de beneficii competitiv: tichete de masa in valoare de 30 de lei, prima anuala de un salariu de baza, bonus de performanta, prime de sarbatori, conditii bancare preferentiale, contributie la pilonul 3 de pensii, programe de dezvoltare profesionala si personala, abonament medical in sistemul privat de sanatate, discounturi la diversi parteneri si multe altele

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000OQR
Entity: BRD
Starting date: 2023/09/25
Publication date: 2023/08/30
Share