Consilier Juridic

Boursorama
 Bucuresti - Romania, Romania       Permanent contract        Legal / Taxation / Compliance

Misiune

- acorda asistenţa juridica structurilor din Centrala Bancii, la cererea acestora şi propune soluţii pentru problemele ce apar în timpul activităţii acestora în domenii precum:

-   operaţiunilor de credit (incluzand garantii, angajamente, operatiuni, produse bancare si problematici corolare) şi alte angajamente destinate clientelei Top Corporate

-    operatiuni de finantare precum factoring, creditele pe semnatura,  operatiuni cu institutiile financiare multilaterale (BEI, BERD, IFC), investitorii institutionali (societati de asigurare, fonduri, autoritati publice centrale) si autoritatiile contractante (in sensul legislatiei privind achizitiile publice), autoritati locale, etc., destinate clientelei Top Corporate;

-     operatiuni specifice pietei financiare (monetare, valutare si de capital) si trezorerie, activitati de depozitare, custodie si administrare instrumente financiare;

operatiuni aferente activitatilor de cash management, canale alternative (mobile&internet banking) etc.;

-    elaborarea, actualizarea conceperea si realizarea de contracte standard pentru produse tip credit, contracte de garantie si alte tipuri de contracte şi asigură standardizarea documentelor juridice pentru realizarea operaţiunilor în condiţii de securitate juridică;

-    crearea, instalarea, elaborarea si structurarea ofertelor pentru noile produse si servicii destinate clientelei persoane juridice si clientelei professional pe care le avizeaza din perspectiva juridica;

verifica actele de proprietate ale bunurilor imobile aduse in garantie sau pentru achizitioarea carora se acorda finantare de catre Banca;

participa la negocierea aspectelor de drept privind interpretarea, modificarea si incheierea contractelor, acordurilor, angajamentelor, conventiilor, etc. care angajeaza patrimonial sau nepatrimonial Banca; 

formuleaza puncte de vedere pentru solutionarea problemelor juridice cu un grad sporit de complexitate intampinate de personalul Bancii atat din centrala cat si din teritoriu;

examinează proiectele de acte normative în domeniul specific de activitate şi colaborează cu alte direcţii  din centrală la elaborarea opiniei Băncii in raport cu diferite organisme si/sau autoritati publice;

participa la instruirea si perfectionarea salariatilor bancii privind aspectele juridice ce tin de specificul activitatii, prezinta si expliciteaza normele Bancii si prevederile legale ce afecteaza sectorul de activitate respectiv;

formuleaza puncte de vedere necesare coordonarii activitatii de asistenţă juridică pentru filialele Bancii, inclusiv, dar fara a se limita la, operatiuni de leasing financiar si operational;


Profil

  • Studii superioare finalizate in domeniul juridic;
  • Experienta relevanta de 3-5 ani in consiliere juridica; experienta juridica acumulata in cadrul unei institutii de credit poate reprezenta un avantaj;
  •           Cunostinte avansate de limba engleza (scris si vorbit);
  •           Cunostinte juridice drept civil, societar, bancar, financiar, leasing.
  •           Expertiza juridica in domenii precum operatiunile bancare,  finantarea bancara, finantarea corporativa, piete financiare si piete de capital, operatiuni de leasing;
  •           Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;

Descriere

Acorda asistenţa juridica structurilor din Centrala Bancii, la cererea acestora şi propune soluţii pentru problemele ce apar în timpul activităţii acestora.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Job code: 19000V2S
Business unit: BRD
Starting date: 31/12/2019
Date of publication: 14/11/2019
Share on

Consilier Juridic

Permanent contract   |   Bucuresti - Romania   |   Legal / Taxation / Compliance