Coordonator Analiza Expert

Permanent contract|Bucuresti|Compliance

Coordonator Analiza Expert

BRD
 • Bucuresti, Romania
 • Permanent contract
 • Compliance

Misiune

Principalele responsabilitati:

 • Participa la implementarea solutiilor IT pentru realizarea cerintelor existente, definirea unor cerinte noi, testarea si implementarea acestora.
 • Asigura parametrizarea, mentinerea si optimizarea sistemelor automate de prevenire si detectare a incidentelor de frauda.
 • Coordoneaza impreuna cu superiorul ierarhic proiectele antifrauda privind prevenirea / detectarea fraudelor.
 • Gestioneaza sistemul de management al cazurilor de frauda.
 • Efectueaza verificarile necesare si foloseste toate instrumentele legale disponibile la nivelul Bancii pentru dovedirea situatiilor de frauda.
 • Verifica rezultatele controalelor antifrauda si solicita (daca este cazul) efectuarea de verificari suplimentare.
 • Ofera suport si expertiza de specialitate entitatilor functionale din administratia centrala / unitatile teritoriale, in cazurile cu suspiciune de frauda si propune masuri corective pentru cazurile de frauda confirmata sau detectarea unor operatiuni sau actiuni neconforme cu risc de frauda

Profil

Profil:

 • Experienta anterioara intr-un rol similar
 • Experienta in lucrul cu baze de date si platforme de analiza a datelor, cunoasterea limbajelor de programare (ex: SQL) si a metodelor de analiza si sinteza in domeniul informatic (abilitati operare aplicatii informatii specifice, prelucrare statistica, analiza si raportare)
 • Rationament analitic si gandire creativa

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000DLK
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/05/10
Share