Director Agentie - Ag. Ocna Mures

Permanent contract|Ocna Mures|Retail & online banking

Director Agentie - Ag. Ocna Mures

BRD
Ocna Mures, Romania Permanent contract Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale
• Asigura implementarea strategiei Grupului / Regiunii la nivelul agentiei, monitorizeaza indicatorii de performanta ai acesteia si intreprinde actiuni pentru cresterea rezultatelor acesteia;
• Este responsabil de realizarea bugetelor si indeplinirea obiectivelor comerciale si financiare alocate agentiei coordonate, in conformitate cu obiectivele strategice ale Grupului/ Regiunii;
• Asigura managementul si animarea echipelor din perimetrul coordonat, monitorizand indicatorii de performanta ai acestora, cu urmatoarele obiective permanente: calitate, rentabilitate si gestiunea riscurilor;
• Elaborează şi urmăreşte aplicarea planului de acţiuni comerciale si coordoneaza procesul de vanzare si promovare a tuturor produselor si serviciilor bancare; raspunde de calitatea tuturor demersurilor comerciale;
• Participa efectiv la intalnirile cu clientii / prospectii agentiei;
• Gestioneaza un portofoliu propriu de clienti din segmentul Retail – persoane fizice si profesiuni liberale conform strategiei Bancii (cu exceptia cazurilor in care agentia are minim 2 salariati);
• Gestioneaza un portofoliu propriu de conventii de plata drepturi banesti si asigura managementul relatiei cu platitorul de drepturi banesti (ex. Angajatorul) conform strategiei Bancii;
• Actioneaza in numele bancii si o reprezinta in limita competentelor stabilite in Norma 1 „Functionare Interna;
• Este responsabil de aplicarea politicii de risc si de gestiunea riscului pentru angajamentele clientilor, la nivelul agentiei coordonate;
• Aproba solicitarile de finantare acordate clientilor conform competentelor stabilite in N1D57 - Limitele de competente pentru aprobarea creditelor si altor angajamente.
• Pregateste, analizeaza si inregistreaza dosarele de credit conform fluxurilor in vigoare; 
• Acorda credite si urmareste calitatea portofoliului de credite acordate
• Raspunde de imaginea generala a unitatii si a automatelor BRD (curatenie, buna functionare a echipamentelor de iluminare si semnalizare, afisaj comercial, afisaj reglementar etc);
• Colaboreaza cu managerii clientela SB/ NonRetail pentru atragerea de clienti Retail si NonRetail in randul clientilor agentiei
• Urmareste aplicarea principiilor legate de calitatea servirii clientilor si a bunelor practici aduse de conceptul customer care;
• Are autoritate ierarhica asupra urmatoarelor structuri:
 Management Clientela Retail - PF;
 Operatiuni Curente
• Identifica necesitatile de formare a personalului si sprijina actiunile de formare a acestuia;  evalueaza performanta si conduita membrilor echipei sale in scopul alinierii acestora la obiectivele si valorile Bancii;
• Urmareste cunoasterea si aplicarea corecta a normelor, procedurilor si instructiunilor Bancii in cadrul Agentiei;
• Asigura buna organizare si functionare a Supravegherii Permanente in cadrul agentiei (inclusiv securitate zilnica si controale inopinate), analizeaza si evalueaza anomaliile si disfunctionalitatile identificate in cadrul controalelor si propune/ urmareste realizarea de actiuni in scopul prevenirii/ corectarii cauzelor acestora;
• Urmareste buna functionare a activitatii Agentiei (organizare, alocare resurse umane, materiale, etc.) si asigura efectuarea controlului privind securitatea fizica a agentiei si aplicarea „clean desk” policy;
• Este reponsabil de aplicarea Codului de deontologie, reglementarilor care privesc metodele de alertare (dreptul si obligatia de alerta) in cazul aparitiei unor evenimente si de respectarea normelor privind secretul profesional (N3I11 Dezvaluirea secretului profesional);
• Raspunde de  aplicarea Programului BRD de cunoaştere a clientelei, prevenirea spălării banilor şi combaterea utilizării băncii în scopul finanţării actelor de terorism, la nivelul unitatii coordonate;
• Participa ca membru la activitatea comitetelor organizate la nivelul Regiunii (Comitet de Exploatare etc), pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii agentiei;
• Asigura buna desfasurare a activitatii operationale in cadrul agentiei si supervizarea operatiunilor (monitorizarea alocarii drepturilor de acces aplicatii informatice, drepturi de acces tezaur/casa de bani, acces in Agentie, functionarea sistemelor informatice si de securitate, etc.);
• Este responsabil de arhivarea corecta a documentelor Agentiei si pastrarea acestora in conditii adecvate;
• Face propuneri pentru imbunatatirea functionalitatilor produselor, serviciilor si proceselor Bancii in scopul mentinerii si cresterii pozitiei Bancii in piata;
• Urmăreste cunoaşterea şi aplicarea planului de continuitate a activităţii şi de gestiune a situaţiilor de criză.

Profil

Cunostinte si experienta:

Cunostinte specifice domeniului financiar bancar; vanzari; despre BRD si concurenta, specificul si evolutia pietei
Cunostinte tehnico-comerciale specifice produselor bancare
Cunoasterea legislatiei romanesti in materie de credite
Cunostinte informatice: excel, Word, PPT
Carnet de conducere categoria B
Managementul echipei.
O limba straina de circulatie internationala (preferabil)

Descriere

Implementeaza strategia Grupului/Regiunii la nivelul Agentiei.

   Conduce si controleaza activitatea agentiei pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor permanente ale Grupului / Regiunii legate de calitate, rentabilitate, gestiunea riscului, control, organizare si gestiune administrative.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 2300016N
Entity: BRD
Starting date: 2023/03/31
Publication date: 2023/01/17
Share