Director Agentie - Agentia Ziridava

Permanent contract|Arad|Retail & online banking

Director Agentie - Agentia Ziridava

BRD
  • Arad, Romania
  • Permanent contract
  • Retail & online banking

Misiune

Responsabilitati principale:

• Asigura implementarea strategiei Grupului/ Regiunii la nivelul agentiei, monitorizeaza indicatorii de performanta ai acesteia si intreprinde actiuni pentru cresterea rezultatelor acesteia;
• Este responsabil de realizarea bugetelor si indeplinirea obiectivelor comerciale si financiare alocate agentiei coordonate, in conformitate cu obiectivele strategice ale Grupului/ Regiunii;
• Asigura managementul si animarea echipelor din perimetrul coordonat, monitorizand indicatorii de performanta ai acestora, cu urmatoarele obiective permanente: calitate, rentabilitate si gestiunea riscurilor;
• Elaborează şi urmăreşte aplicarea planului de acţiuni comerciale si coordoneaza procesul de vanzare si promovare a tuturor produselor si serviciilor bancare; raspunde de calitatea tuturor demersurilor comerciale;
• Participa efectiv la intalnirile cu clientii / prospectii agentiei;
 •Gestioneaza un portofoliu propriu de clienti din segmentul Retail – persoane fizice si profesiuni liberale conform strategiei Bancii (cu exceptia cazurilor in care agentia are minim 2 salariati);
• Gestioneaza un portofoliu propriu de conventii de plata drepturi banesti si asigura managementul relatiei cu platitorul de drepturi banesti (ex. Angajatorul) conform strategiei Bancii;
• Actioneaza in numele bancii si o reprezinta in limita competentelor stabilite;
• Este responsabil de aplicarea politicii de risc si de gestiunea riscului pentru angajamentele clientilor, la nivelul agentiei coordonate;
• Aproba solicitarile de finantare acordate clientilor conform competentelor stabilite;
• Pregateste, analizeaza si inregistreaza dosarele de credit conform fluxurilor in vigoare;  
• Acorda credite si urmareste calitatea portofoliului de credite acordate;
• Raspunde de imaginea generala a unitatii si a automatelor BRD (curatenie, buna functionare a echipamentelor de iluminare si semnalizare, afisaj comercial, afisaj reglementar etc); 
• Colaboreaza cu managerii clientela SB/ NonRetail pentru atragerea de clienti Retail si NonRetail in randul clientilor agentiei;
• Urmareste aplicarea principiilor legate de calitatea servirii clientilor si a bunelor practici aduse de conceptul customer care;
• Are autoritate ierarhica asupra urmatoarelor structuri:
 Management Clientela Retail - PF;
 Operatiuni Curente.
• Identifica necesitatile de formare a personalului si sprijina actiunile de formare a acestuia;  evalueaza performanta si conduita membrilor echipei sale in scopul alinierii acestora la obiectivele si valorile Bancii;
• Urmareste cunoasterea si aplicarea corecta a normelor, procedurilor si instructiunilor Bancii in cadrul Agentiei;
• Asigura buna organizare si functionare a Supravegherii Permanente in cadrul agentiei (inclusiv securitate zilnica si controale inopinate), analizeaza si evalueaza anomaliile si disfunctionalitatile identificate in cadrul controalelor si propune/ urmareste realizarea de actiuni in scopul prevenirii/ corectarii cauzelor acestora;
• Urmareste buna functionare a activitatii Agentiei (organizare, alocare resurse umane, materiale, etc.) si asigura efectuarea controlului privind securitatea fizica a agentiei si aplicarea „clean desk” policy;
• Este reponsabil de aplicarea Codului de deontologie, reglementarilor care privesc metodele de alertare (dreptul si obligatia de alerta) in cazul aparitiei unor evenimente si de respectarea normelor privind secretul profesional ;
• Raspunde de aplicarea Programului BRD de cunoaştere a clientelei, prevenirea spălării banilor şi combaterea utilizării băncii în scopul finanţării actelor de terorism, la nivelul unitatii coordonate;
• Participa ca membru la activitatea comitetelor organizate la nivelul Regiunii, pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii agentiei;
• Asigura buna desfasurare a activitatii operationale in cadrul agentiei si supervizarea operatiunilor (monitorizarea alocarii drepturilor de acces aplicatii informatice, drepturi de acces tezaur/casa de bani, acces in Agentie, functionarea sistemelor informatice si de securitate, etc.);
• Este responsabil de arhivarea corecta a documentelor Agentiei si pastrarea acestora in conditii adecvate;
• Face propuneri pentru imbunatatirea functionalitatilor produselor, serviciilor si proceselor Bancii in scopul mentinerii si cresterii pozitiei Bancii in piata;
• Urmăreste cunoaşterea şi aplicarea planului de continuitate a activităţii şi de gestiune a situaţiilor de criză;
• Va urma un curs pentru a obtine certificarea obligatorie MIFID.

Profil

Cunostinte si experienta:

  • Experienta si cunostinte specifice domeniului financiar bancar; vanzari; despre BRD si concurenta, specificul si evolutia pietei
  • Cunostinte tehnico-comerciale specifice produselor bancare
  • Cunoasterea legislatiei romanesti in materie de credite
  • Cunostinte informatice: excel, Word, PPT
  • Carnet de conducere categoria B
  • Managementul echipei
  • Limba engleza

Evoluţie

Descopera-ne:

BRD face parte din topul primelor 3 banci, cu peste 90 de ani de tradiție în România avand ca principal acționar puternicul Grup Societe Generale. Chiar și în perioada COVID, BRD rămâne fidel misiunii sale, fiind un partener solid și de încredere al clienților noștri. Avem o bază de capital foarte puternică, o poziție solidă de lichiditate și un profil de risc excelent, suntem aici pentru a ajuta România să repornească, Retail Banking este un contribuitor major la profitabilitatii BRD, deservind peste 2 milioane de clienți, prin peste 600 de sucursale, Contact Center și servicii digitale.

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000CQB
Entity: BRD
Starting date: 2023/05/31
Publication date: 2023/05/03
Share