Expert Control Intern BRD AM

Permanent contract|Bucuresti|Others

Expert Control Intern BRD AM

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Others

Misiune

Responsabilitati principale
1. Acţionează conform competenţelor sale pentru a preveni orice situaţie de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieţei de capital sau a procedurilor interne ale Societăţii de către S.A.I. sau de către angajaţii acesteia şi să propună măsuri pentru remedierea acestei situaţii; 
2. Asigură informarea S.A.I. şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;
3. Avizează documentele transmise de S.A.I. către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările A.S.F.; 
4. Analizează şi avizează materialele informative/ publicitare ale S.A.I.; 
5. Păstrează legătura directă cu A.S.F.; 
6. Monitorizează şi verifică regulat aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.A.I. şi a regulilor şi procedurilor interne şi ţine evidenţa neregulilor descoperite; 
7. Verifică respectarea reglementărilor prudenţiale; 
8. Verifică separarea corectă a activelor pe entităţile aflate în administrare; 
9. Verifică eficienţa sistemului informaţional şi procedurile interne; 
10. Verifice eficacitatea sistemului de control al riscului ;
11. Informează organul de conducere cu privire la abaterile constate de la reglementările în vigoare şi procedurile interne ale Societăţii şi redactează Raportul anual privind activitatea de control intern.

Profil

Cunoştinţe şi experienţă

• Studii superioare în domeniul economic/ juridic.
• Cunoştinte solide de legislaţie aferentă pieţei de capital;
• Experienţă în domeniul financiar de minim 5 ani; 
• Limba engleză – nivel avansat; 
• Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
• Cunoştinte IT: MS Office şi aplicaţiile aferente perimetrului monitorizat;

Descriere

BRD Asset Management

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000UIP
Entity: BRD
Starting date: 2021/12/31
Publication date: 2021/10/07
Share