Expert Produse si Procese - BRD Asset Management SAI


 Bucuresti - Romania, Romania       Permanent contract        Asset Management

Misiune

·         Participă la proiecte de grup şi le administrează la nivelul SAI, prin colaborarea cu toate structurile SAI, asigurând implementarea procedurilor, a aplicaţiilor informatice solicitate şi a sistemului de raportare;

·         Acţionează ca unic punct de contact pentru proiectele iniţiate de Grup colectând întreaga informaţie necesară, asigurând analiza solicitărilor şi răspunsurile la acestea;

·         Realizează raportările necesare către Grup, cu respectarea reglementărilor interne şi prin colaborarea cu toate structurile SAI pentru obţinerea informaţiilor necesare;Identifică potenţialul de optimizare pe care îl aliniază cu părţile implicate în procesul end-to-end;

·         Iniţiază cerintele de schimbare pentru sistemele IT, participă în faza de analiză de business şi validează specificaţiile cerinţelor de schimbare şi este implicat în faza de testare;

·         Gestionează propunerile de îmbunătăţire /modificare a proceselor existente;

·         Asigură eloaborarea şi revizuirea reglementărilor interne pentru produsele gestionate;

·         Se asigură că standardele definite şi cerinţele de calitate sunt îndeplinite prin monitorizarea regulată şi independentă de proces;

·         Asigură managementul schimbării în contextul oricărei modificări de procedură şi reglementare cu impact asupra produselor şi proceselor;

·         Monitorizează piața fondurilor deschise de investiții, a societăților de administrare a investițiilor și a dezvoltării reglementărilor în domeniu din perspectiva oportunității creării de noi produse;

·         Acţionează în conformitate cu procedurile şi procedurile specifice în vederea elaborării documentaţiei de aprobare a produselor;

·         Defineşte caracteristicile produselor şi serviciilor şi cooperează cu entităţile relevante pentru implementarea produselor şi revizia celor existente;

·         Planifică şi prioritizează modificările produselor existente şi introducerea de produse noi;

·         Participă la definirea procedurilor de lucru şi KPI pentru fluxurile de lucru;


All our positions are open to people with disabilities

Profil

·         Studii superioare finalizate in domeniul economic sau juridic;

·         Cunostinte financiare, economice si de legislatie in domeniul de asset management;

·         Expertiza in domeniul pietei de capital (minim 3 ani);

·         Experienta in coordonare de proiecte reprezinta un avantaj;

·         Cunostinte avansate de limba engleza;


Descriere

Expertul de produs, procese si sisteme actioneaza ca unic punct de contact pentru proiectele iniţiate local in cadrul BRD Asset Management SAI (SAI) sau la nivelul Grupului Societe Generale.

Job code: 19000IS4
Business unit: BRD
Starting date: Immediate
Date of publication: 13/08/2019
Share on

Expert Produse si Procese - BRD Asset Management SAI

Permanent contract   |   Bucuresti - Romania   |   Asset Management