Manager Clientela Top Corporate

Permanent contract|Bucuresti|Corporate & Investment banking

Manager Clientela Top Corporate

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Corporate & Investment banking

Misiune

In echipa Comerciala Top Corporates Coverage se cauta un nou coleg/colega pentru ocuparea postului  de  Senior Manager Top Corporate cu durata nedeterminata.

Daca doresti sa ocupi  aceasta pozitie, urmatoarele responsabilitati principale vor fi ale tale :

  • Elaborezi impreuna cu managerul strategia si obiectivele comerciale cat si bugetul pentru portofoliul de clienti/ prospecti gestionat - institutii financiare bancare
  • Esti responsabil de identificarea si analizarea riscului de credit si a riscului de contrapartida pentru dosarele de credit elaborate;
  • Identifici si propui modalitati de imbunatatire a activitatii pe sectorul institutiilor financiar bancare
  • Raspunzi de aplicarea regulamentelor BRD de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii bancii in scopul finantarii actelor de terorism la nivelul portofoliului de clienti alocati in gestiune
  • Esti responsabil de aplicarea Codului de Deontologie, reglementarilor care privesc metodele de alertare (dreptul si obligatia de alerta) la nivelul portofoliului de clienti in gestiune
  • Esti responsabil de corecta difuzare a bunelor practici comeciale la nivelul portofoliului de clienti arondati
  • Asiguri repartizarea sarcinilor si urmareste realizarea lor pentru atingerea obiectivelor stabilite de Directorul Comercial coordonator

Profil

Cunostintele si experinta ta ne intereseaza si este important sa stii ce cautam :

 • Studii universitare, eventual post-universitare in domeniul economic sau tehnic;
 • Experienta in domeniul bancar, preferabil in sectorul institutiilor financiar Bancare sau domenii conexe: leasing, consultanţă financiară, vânzări, comerţ exterior.
 • Cunoasterea produselor de Trade Finance (scrisori de garantie, acreditive, etc.)
 • Stabilitatea de minim doi ani pe acest post este obligatorie pentru asigurarea unei continuitati a activitatii si consolidarea relatiei cu clientii.
 • Limba engleza, minim  nivel mediu scris si vorbit

Iar daca in plus ai aceste competente si calitati:

 • Simt practic si abilitati de organizare
 • Abilitatea de a lucra in echipa
 • Autonomie
 • Expunere si prezentare
 • Abilitati de comunicare si capacitate de convingere/negociere

...noi vrem sa detaliem aceasta provocare cat mai curand!

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Descriere

.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 230001F1
Entity: BRD
Starting date: 2023/02/18
Publication date: 2023/01/18
Share