Manager de Produse Corporate Senior

Permanent contract|Bucuresti|Corporate & Investment banking

Manager de Produse Corporate Senior

BRD
  • Bucuresti, Romania
  • Permanent contract
  • Corporate & Investment banking

Misiune

Responsabilitati principale:

ü  Organizeaza, planifica si urmareste proiectele de dezvoltare si promovare a produselor de cont curent, pachetelor operationale pentru SME si pasive (depozite) de care este responsabil pentru segmentul Corporate, astfel incat sa maximizeze competitivitatea si contributia la rezultalele generale ale segmentului Corporate;

ü  Participa la elaborarea planului de actiune anual, propune prioritatile si directiile de urmat in aria de care este responsabil, in linie cu strategia generala a bancii;

ü  Propune si urmareste KPI (indicatori cheie de performanta) stabiliti pentru fiecare produs de care raspunde, initiativa sau campanie

ü  Urmareste si colecteaza informatiile cu privire la piata si competitie, ca si suport al analizelor , proiectelor propuse si campaniilor de marketing initiate.

Profil

Competente necesare:

ü  Experienta de minim 2 ani ca si Product Owner pe partea de Daily Banking pe segmentul Corporate;

ü  Experienta in dezvoltarea si implementarea pachetelor operationale de cont curent pentru segmentul SME constituie un avantaj;

ü  Experienta in managementul de proiect constituie un avantaj

ü  Cunostinte generale despre sistemul bancar si segmentul Corporate , in special in ceea ce priveste produsele/pietele specifice din aria de responsabilitate

ü  Buna cunoastere a instrumentelor informatice utile in activitatea profesionala Microsoft Office (Excel si Powerpoint)

ü  Capacitate de analiza , sinteza si prezentare

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000MAO
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/09/01
Share