Manager Produs Digital - RDT

Permanent contract|Bucuresti|Communication / Marketing

Manager Produs Digital - RDT

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Communication / Marketing

Misiune

 Responsabilitati principale:

 • In cadrul procesului de management al produselor:

 • este responsabil pentru dezvoltarea, urmarirea, adaptarea produselor  din oferta de canale alternative: internet, mobile, telefon, SMS, distributie front office si call center
 • propune si urmareste KPI (indicatori cheie de performanta) stabiliti pentru fiecare produs de care raspunde
 • analizeaza cadrul reglementar si legislativ aferent produselor de care raspunde
 • participa activ la definirea si ajustarea proceselor aferente produselor de care raspunde
 • propune actiuni si proiecte de dezvoltare a ofertei de produse de care raspunde
 • urmareste evolutia proiectelor si adaptarea permanenta la conditiile de piata
 • respecta procedurile specifice si utilizeaza aplicatiile asociate activitatii pe care o desfasoara
 • comunica stadiul, evolutia si termenele proiectelor catre superiorul ierahic
 • sesizeaza disfunctionalitatile identificate a functionarii produselor de care raspunde, urmareste implementarea masurilor agreate cu sefii ierarhici
 • Urmareste evolutia produselor /serviciilor /ofertelor specifice si adaptarea continua a acestora la cerintele si particularitatile pietei

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Cunostinte si experienta:

 • cunostinte de marketing
 • buna cunoastere a instrumentelor informatice utile in activitatea profesionala
 • cunostinte generale despre sistemul bancar, in special in ceea ce priveste produsele/pietele specifice
 • cunostinte generale despre cadrul legislativ specific activitatii desfasurate / produselor /pietelor specifice
 • limbi straine: engleza si/sau franceza
 • experienta de min. 2 ani in activitatea bancara pe piata persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate/piata persoanelor fizice (dupa caz)
 • este un plus experienta in management produse
 • Managementul timpului/proiectelor

  Abilitati specializate

 • Capacitate de analiza si de sinteza
 • Organizare
 • Comunicare scrisa si orala
 • Abilitati de prezentare
Competente si comportamente (manageriale) cheie:

Eficacitate personala

 • Implementarea schimbarilor
 • Afirmarea personala
 • Initiativa

Eficacitate colectiva

 • Comunicare cu impact
 • Empatie si implicare
 • Cooperare in vederea actionarii
 • Livrarea rezultatelor

Descriere

Obiectivul postului: Organizeaza, planifica si urmareste proiectele de dezvoltare si promovare a produselor de  care este responsabil.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000QZN
Entity: BRD
Starting date: 2021/09/30
Publication date: 2021/09/03
Share