Manager Produs EUNAT

Permanent contract|Bucuresti|Others

Manager Produs EUNAT

BRD
  • Bucuresti, Romania
  • Permanent contract
  • Others

Misiune

Ø   Analizeaza propunerile de conventii de garantare si finantare ale institutiilor internationale si/sau nationale;

Ø   Analizeaza programele operationale si identifica oportunitatile de finantare specifice clientilor Retail Small Business si Non retail

Ø   Propune autoritatilor modificari ale ghidului solicitantului in vederea modificarii termenelor sau documentelor solicitate clientilor, documente care trebuie emise de banca 

Ø   Realizeaza analizele privind avantajele implementarii conventiilor propuse de Fondurile de Garantare/Institutiile Financiare Internationale, precum si identificarea riscurilor si a masurilor de diminuare/eliminare a acestora;

Ø   Propune spre avizare initiativele, propunerile si conventiile de colaborare/acordurile internationale de finantare sau garantare in vederea realizarii obiectivelor alocate;

Ø   Propune modificarea/actualizarea documentelor normative si procedurilor de lucru in vederea imbunatatirii fluxurilor;

Ø   Propune modificarea produselor existente si/sau realizeaza produse noi conform termenilor conventiilor/acordurilor/parteneriatelor incheiate;

Ø   Elaboreaza cadrul normativ intern privind implementarea conventiilor/acordurilor/parteneriatelor semnate cu autoritatile guvernamentale si internationale;

Solicita de la departamentele responsabile date necesare pentru realizarea exprimarilor de interes pentru a participa la licitatiile deschise.

Profil

·       Ia cunostinta, isi insuseste si aplica in activitatea curenta, permanent si continuu, prevederile cadrului de reglementare specific cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului;

·       Raporteaza de indata catre DCO orice suspiciune in legatura cu tranzactiile clientilor.

Evoluţie

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

 

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Descriere

-

Ø   Dezvoltarea segmentului de business privind fondurilor europene, guvernamentale precum si implementarea mecanismelor financiare propuse de institutiile financiare internationale;

Ø   Dezvoltarea de noi produse specifice pentru beneficiarii Non-Retail si Retail Persoane Juridice eligibile in cadrul  programelor si parteneriatelor nationale si internationale;

Actualizarea cadrului normativ intern corespunzator activitatii coordonate.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000PGP
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/09/14
Share