Ofiter Conformitate - KYC

Boursorama
 BUCURESTI, Romania       Permanent contract        Other job functions

Misiune

  Responsabilitati:
 • Asigura tratament consecvent al alertelor de investigat si documentare (inclusiv arhivarea) corespunzatoare, cu respectarea termenelor procedurale de instrumentare a alertelor/ in cadrul indicatorilor de performanta.
 • Asigura investigatia completa, corecta si la timp a solicitarilor de aviz de cunoastere clientela/ furnizor, conform cadrului normativ intern.
 • Asigura realizarea/urmarirea acţiunilor de cunoastere a clientelei, conform cadrului normativ intern;
 • Efectuează verificări proprii la entitaţile Băncii, identifica eventualele nerespectari ale cadrului normativ si raporteaza rezultatele catre superiorul direct;
 • Participa la procesul de remediere al dosarelor clientilor (Programul Remediere KYC – aplicatia KYCnet), conform competentelor specifice, efectuand verificari in termenele stabilite asupra calitatii datelor si completitudinii documentelor existente in dosarele clientilor supuse analizei;
 • Efectueaza verificari in scopul obtinerii avizelor structurilor de conducere ale Bancii pentru intrarea in relatie sau continuarea relatiei cu un client de tip PEP;
 • Acorda consultanţă personalului bancii in scopul adresarii corespunzatoarea a aspectelor ce tine de domeniul specific de activitate.
 • Analizeaza documentele normative elaborate de structurile bancii si face propuneri din punct de vedere KYC;
 • Participă la elaborarea şi realizarea programelor anuale de formare profesională în domeniul conformităţii, deontologiei şi prevenirii spălării banilor.
 • Efectueaza verificări dispuse la entitaţile băncii, a cazurilor de nerespectare a regulilor referitoare la cunoasterea clientelei;
 • Asigura clasificarea corespunzatoare a clientelei in categoriile de risc corespunzatoare;
 • Contribuie la raportarile specifice ariei.

 

Profil

Cerinte:

 • Studii superioare - economice / juridic
 • Cunostinte reglementarile specifice (europene si locale) din domeniul KYC/AML
 • Experienta in domeniu – min 2 ani
 • Engleza avansat
 • Capacitate de analiza si sinteza, spirit de echipa, organizat, abilitati de comunicare, orientat spre solutii  
 • Programe informatice specifice activitatii desfasurate vor fi considerate un avantaj

Descriere

departament Conformitate

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Job code: 19000W7Y
Business unit: BRD
Starting date: 28/02/2020
Date of publication: 27/11/2019
Share on

Ofiter Conformitate - KYC

Permanent contract   |   BUCURESTI   |   Other job functions