Ofiter operatiuni -BRD Asset Management

Permanent contract|Bucuresti|Asset Management

Ofiter operatiuni -BRD Asset Management

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Asset Management

Misiune

Cerintele postului:

 1. Efectuarea calculului zilnic al valorii unitare a activului net, asigurandu-se de realizarea obiectivelor calitative si incadrarea in termenele stabilite;
 2. Asigurarea prelucrarii  operatiunilor  efectuate in front-office,  pe baza documentelor  / fisierelor primite,  pastrand cadrul de securitate impus de astfel de operatiuni, prin:
  1. Controlul independent al operatiunilor din front-office, verificarea si analiza tranzactiilor ;
  2. Procesarea tanzactiilor aferente fondurilor aflate in administrare ;
  3. Urmarirea incadrarii operatiunilor efectuate in front-office in limitele notificate;
 3. Mentinerea si actualizarea bazei de date investitori;
 4. Urmarirea incadrarii operatiunilor efectuate in front-office in limitele notificate;
 5. Pregatirea oricaror documente si rapoarte legate de activitatea de operatiuni;
 6. Verificarea si asigurarea inregistrarii zilnice a tranzactiilor si operatiunilor care au loc cu activele fondurilor ;
 7.  Verificarea si asigurarea inregistrarii zilnice a operatiunilor rezultate in urma activitatii de distributie a unitatilor de fond ;
 8. Elaborarea si transmiterea instructiunilor de decontare catre Custode;
 9. Procesarea tranzactiilor derulate in cadrul fondurilor de investitii aflate in administrare;
 10. Colaborarea cu Depozitarul si Custodele fondurilor pentru certificarea calcului activelor fondurilor.

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Capacitatea de analiza si sinteza, insotita de atentie la detalii ;
 • Capacitata organizatorica;
 • Abilitati de comunicare;
 • Orientare spre rezultate;
 • Cunostinte financiare, economice, de legislatie aferenta pietei de capital;
 • Studii universitare si/sau post-universitare de specialitate;
 • Experienta financiar-bancara de minim un an.

Descriere

Ofiter Operatiuni ( Directia Financiar & Operatiuni)- BRD Asset Management

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000O9U
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2021/11/17
Share