Operator Casierie - Sucursala Alexandria

Fixed term contract|Alexandria|Banking Operations

Operator Casierie - Sucursala Alexandria

BRD
Alexandria, Romania Fixed term contract Banking Operations

Misiune

Responsabilitati principale ale casierului:

 • Asigura serviciile legate de operatiuni curente in lei si in devize ale clientelei; verifica autenticitatea instructiunilor clientelei si incadrarea in limitele de disponibilitati ;
 • Asigura efectuarea operatiunilor in numerar cu sume importante (plati, incasari)
 • Asigura receptionarea si procesarea numerarului (verificarea autenticitatii, sortarea bancnotelor bune /uzate/ deteriorate);
 • Raspunde pentru diferentele de numerar (plusuri / minusuri) constatate in sarcina sa, in cadrul operatiunilor efectuate
 • Intocmeste proces verbal de constatare diferente de numerar (plusuri / minusuri).
 • Raspunde pentru integritatea numerarului si a celorlalte valori ce le sunt incredintate si pastrate in Tezaur. Raspunderea materiala incepe din momentul preluarii valorilor spre verificare, pastrare si manipulare pana in momentul predarii acestora;
 • Asigura gestiunea, alimentarea /retragerea numerarului din casetelor automatelor bancare si inregistreaza operatiunile aferente in aplicatiile informatice, conform instructiunilor specifice;
 • Asigura procesarea si inregistrarea numerarului provenit din colectarile de la clienti ;
 • Instiinteaza seful ierarhic ori de cate ori la verificarea numerarului in lei/ devize constata bancnote uzate deteriorate (patate, cu multiple inscrisuri, stampile,etc.), considerate ca fiind false sau suspecte de a fi false (contrafacute); Instiinteaza seful ierarhic ori de cate ori la verificarea numerarului in lei/devize constata diferente +/- fata de valoarea declarata a numerarului verificat.
 • Efectueaza verificarea numerarului in lei si devize (numararea, verificarea autenticitatii, sortarea, trierea bancnotelor bune/ uzate /deteriorate);
 • Asigura gestiunea numerarului la nivelul Sucursalei si realizeaza estimari ale necesarului de numerar conform instructiunilor;
 • Asigura distribuirea / colectarea numerarului, in lei si devize, la / de la unitatile BRD din judet;
 • Solicita supervizarea operatiunilor efectuate conform procedurilor de lucru in vigoare ;
 • Asigura securitatea zilnica a operatiunilor verificand jurnalul de operatiuni ;


Arhiveaza documentele procesate confom fluxurilor de arhivare, inregistreaza unitatile arhivistice in Sivadoc si pastreaza arhiva in conditii adecvate.

Profil

Cunostinte si experienta:


- Cunostinte specifice in domeniul operatiunilor cu numerar in lei si devize
- Cunoastere produse, norme si proceduri asociate
- Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice
- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar

Descriere

Contract cu durata determinata (pana la 30 martie 2021)

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 20000PV8
Entity: BRD
Starting date: 2020/12/18
Publication date: 2020/11/19
Share