Operator Servicii Administrative - Regiunea Nord Vest

Fixed term contract|Romania|Facilities management

Operator Servicii Administrative - Regiunea Nord Vest

BRD
 • Romania
 • Fixed term contract
 • Facilities management

Misiune

Responsabilitati

Asigurarea asistentei tehnice si a mijloacelor necesare desfăsurării activitătii, in conditii optime la nivelul tuturor unitătilor operative :

 • gestiunea administrativa a imobilelor, a mijloacelor fixe;
 • acorda suport pentru obtinere autorizatii de construire (obtine acordurile necesare de la proprietari, locator, face demersuri pentru obtinere documente de proprietate, extrase CF, etc)
 • asigura respectarea obligatiilor legale privind calitatea de proprietar sau utilizator al imobilelor,
 • urmareste realizarea investitiilor, participa la receptia lucrarilor, actualizele taxele de plata
 • desfasoara alte activitati de cercetare incidente, paza si interventie, derulare a contratelo de prestari servicii, aparare impotriva incendiilor
 • activitatea de securitate bancara si securitatea muncii;
 • acorda suport pentru obtinere autorizatii de construire (obtine acordurile necesare de la proprietari, locator, face demersuri pentru obtinere documente de proprietate, extrase CF, etc)

 • asigura respectarea obligatiilor legale privind calitatea de proprietar sau utilizator al imobilelor,

 • intocmeste contracte de locatiune sau alte acte aferente acestora, obtine acordurile necesare in vederea semnarii, se ocupa de introducerea acestora in evidentele bancii ;

 • asigura arhivarea corespunzatoare a tuturor contractelor, atat electronic cat si fizic

 • se asigura de existenta tuturor documentelor de proprietate in cazul imobilelor detinute de banca si arhivarea lor corespunzatoare in conditii de siguranta (fizic si electronic) precum si de efectuarea de duplicate arhivate fizic in cadrul Directiei Servicii Administrative

 • urmareste realizarea investitiilor, participa la receptia lucrarilor, actualizele taxele de plata

 • intreprinde toate actiunile necesare actualizarii inregistrarilor la OCPI atat pentru imobilele proprietate cat si pentru cele in care avem calitate de locatar ;

 • Colaboreaza cu analistul contabil la intocmirea declaratiilor privind plata taxelor si impozitelor locale si furnizeaza informatiile necesare unei evidente corecte a bazei de date pentru calculul taxelor si impozitelor

  2.  Gestiune mijloace fixe, materiale

 • asigura punerea in functiune unde este cazul;

 • asigura  distributia catre entitatile arondate a formularelor cu regim special care nu se livreaza direct la unitati;

 • face parte din Comisia de Inventariere si Casare si realizeaza atributiile ce-i revin in acest sens (actualizeaza informatiile privind gestiunea  mijloacelor fixe in aplicatia informatica, preda furnizorilor echipamentele aprobate la casare si transmite documentatia  la CONT, arhiveaza documentele).

  3. Gestionare activitatea de securitate bancara

 • efectueaza receptia lucrarilor pe sisteme de securitate electronica pentru sediile Regiunii;

 • actualizeaza si verifica baza de date pentru monitorizarea prin intermediul CNA;

 • urmareste derularea contractului de mentenanta a sistemelor electronice de securitate (detecţie şi de stingere a incendiului, controlul electronic al accesului, detectie la efractie si semnalizare panica, supraveghere TVCI, tur de garda etc.), instalate in imobilele care aparţin BRD;

 • la solicitarea organelor in drept (cu acordul SEC) asigura emiterea de rapoarte de securitate de la sistemele instalate in unitatile BRD si predarea acestora catre cei in drept (de regula capturi ale inregistrarilor sistemului TVCI);

 • urmareste programarea corecta a seifurilor pentru ghiseele universale;

 • urmareste exploatarea echipamentelor de securitate (mentenanta preventiva) si solicita interventia furnizorilor in cazul eventualelor defectiuni aparute (mentenanta corectiva);

 • desfasoara instructajul si controlul personalului in utilizarea echipamentelor de securitate (ATM, Robo, seif ghiseu universal, tezaur, sisteme electronice de securitate,) in conformitate cu normele in vigoare;

 • verifica prin sondaj modul de asigurare a protectiei mecano-fizice (seifuri, chesoane ghiseu universal, tezaur, ATM-uri, Robo, etc) in cadrul unitatilor Regiunii BRD;

 • Instruieste ori de cate ori este nevoie personalul din agentii si in special cei care lucreaza cu numerar privind modul de actiune la producerea evenimentelor de securitate

 • asigura obtinerea avizelor de specialitate pentru serviciile de securitate/siguranta conform prevederilor legale in vigoare;

 • asigura asistenta controalelor efectuate de catre autoritati si verficarea aspectelor semnalate.

4. Realizare sarcini privind securitate si sanatate in munca

 • Asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca  personalul furnizorilor de servicii/utilitati care isi desfasoara activitatea in locatiile Bancii;

 • asigura formalizarea realizarii instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca  si arhivarea documentelor specifice;

 • alte sarcini specifice PSI, protectia muncii;

 • Asigura cadrul necesar si programeaza salariatii pentru controlul obligatoriu anual privind medicina muncii si efectuarea testelor psihologice.

  5. Preluare, administrare si valorificare a bunurilor imobiliare care intra sub incidenta Legii 77/28.04.2016 (Legea darii in plata)

 • Parcurgere etape premergatoare transferului dreptului de proprietate (conform N2I113P3)

 • Vizitarea imobilului impreuna cu fostul proprietar

 • Intocmire si semnare PV de predare – primire, preluare chei imobil (daca e cazul si cartea constructiilor)

 • In cazul in care proprietarul refuza parasirea imobilului se va anunta JUR + IMO si se va contacta executor judecatoresc in vederea evacuarii

 • Completarea Anexelor 1 si 2 din procedura N1D34P1

 • In vederea administrarii se vor face poze la preluarea imobilului, se vor lua masuri de securizare a proprietatii (schimbare incuietori, reparatii tamplarie, etc)

 • Completarea Declaratiei in vederea platii taxelor si impozitelor, in termen de 30 de zile de la preluarea imobilului

 • Preluarea contractelor de utilitati

 • Transmitere catre IMO si SEC documente solicitate in procedura (poze, anexe, PV)

 • Persoana desemnata in nota CD de valorificare a imobilului se ocupa de semnarea acestuia,

 • Transmitere copie scanata a contractului catre IMO, FIN, SEGL si informare SEC

6.  Alte sarcini

 • asigura gestiunea userilor (blocari/deblocari in cazul absentelor neanuntate);

 • asigura redactarea si transmiterea deciziilor de delegare pentru personalul Regiunii;

Profil

Cerinte

 • cunostinte din domeniul informational specific bancar
 • cunostinte avansate Excel
 • legislatia specifica in vigoare pe domeniile specifice filierei
 • cadrul normativ intern specific
 • utilizarea instrumentelor de lucru dedicate, cunostinte IT nivel mediu
 • permis conducere categoria B si disponibilitate de deplasare
 • specializare tehnica-minim studii medii, preferabil studii superioare finalizate
 • Comunicare, orala si scrisa, cu impact; abilitati de ascultare activa, transmitere feedback constructiv
 • Capacitate de analiza si sinteza, dinamism, initiativa;
 • Simt de raspundere ridicat; abilitati de organizare, prioritizare, orientare catre rezultat si solutie;
 • Hotarare si perseverenta in rezolvarea sarcinilor; atentie la detalii;
 • Spirit de echipa

Descriere

BRD se angajeaza sa promoveze diversitatea, echitatea si incluziunea. Suntem mandri sa oferim un mediu de lucru unde diversitatea de medii, culturi, idei si experiente stimuleaza inovatia si creativitatea. Indiferent de identitate, candidatura si competentele tale vor fi analizate in mod obiectiv si echitabil. BRD este un angajator cu sanse egale, oferind oportunitati de cariera candidatilor si angajatilor, indiferent de gen, varsta, orientare sexuala, dizabilitati, religie, sau orice alta caracteristica individuala.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 24000GHT
Entity: BRD
Starting date: 2024/07/22
Publication date: 2024/07/09
Share