Responsabil Buget si Raportare

Permanent contract|Bucuresti|Others

Responsabil Buget si Raportare

BRD
 • Bucuresti, Romania
 • Permanent contract
 • Others

Misiune

Principalele responsabilităţi: Definire si monitorizare executie buget IT, Reporting Buget, Coordonare echipa operationala.

Competente in activitatea bugetara :

 • Asigura activitatea de control de gestiune in cadrul departamentului de buget IT BSC .
 • Participa la definirea bugetului anual de Investitii si cheltuieli IT BSC (SW, HR)
 • Asigura monitorizarea executiei de buget IT (CAPEX, OPEX) si realizeaza forecast trimestrial/anual (CAPEX, OPEX)
 • Realizeaza analiza periodica pe articole de buget/ costuri si propune masuri de optimizare pe elementele de buget CAPEX, OPEX, CIP, Amortizare.
 • Realizeaza analiza variatiilor lunare in executie CAPEX, OPEX
 • Participa in actiuni de reconciliere cu departamentul Financiar, efectueaza corectii sau alte actualizari bugetare.
 • Contribuie la definirea bugetului de resurse IT precum si a capacitatii de executie a investittilor IT, in cadrul bugetului IT annual.
 • Participa la implementarea unei Aplicatii pentru gestiunea Bugetului IT
 • Realizeaza procesele de inchidere de luna, verifica variatiile de buget, realizeaza raportul centralizator privind variatiile de buget si explicatiile aferente.
 • Efectuarea de raportari periodice si/sau adhoc  privind executia bugetului IT
 • Efectueaza raportari consolidate de buget IT catre Grup IT/ FIN
 • participa in actiuni de raportare buget si analize financiare de control IT in cadrul cerintelor la nivel de Grup sau BRD
 • Alte activitati care tin de gestiunea si monitorizarea bugetului IT
 • Poate asigura, cand este solicitat, supervizarea echipei operationale de buget (2-3 persoane) din cadrul serviciului Buget si Raportare IT.

Profil

Cerinte si abilitati:

- Minim 4 ani experienta controlor de gestiune in domeniul IT

- Cunostinte de analiza financiara, control de gestiune, analiza date statistice si metode de estimare

- Abilitati foarte bune de lucru cu calculatorul: Suita Office, focus Excel avansat

- Abilitati de lucru cu baze de date
- Abilitati de comunicare si relationare, experienta documente normative si contracte

- Proactivitate

- Autonomie, comunicare buna cu echipa si cu alte departamente

- Responsabilitate, orientare catre rezultat.

- Limba engleza avansat

  Avantaje:

- Oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist, cu o echipa bine organizata si sudata

Descriere

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000NJ9
Entity: BRD
Starting date: 2023/10/31
Publication date: 2023/09/04
Share