Responsabil Contracte Infrastructura

Permanent contract|Bucuresti|IT (Information Technology)

Responsabil Contracte Infrastructura

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract IT (Information Technology)

Misiune

 • Activitatea bugetara:
 • Centralizarea cerintelor si consolidarea bugetelor anuale IT
 • Analiza ecarturilor lunare intre prevederile si realizarile bugetare
 • Analiza gradului de realizare a bugetelor proiectelor informatice
 • Transmiterea rapoartelor periodice catre DCG/GEST si BHFM
 • Asigurarea gestiunii comerciale si financiare a proiectelor informatice
 • Relatia cu furnizorii:
 • Participa la procesul de negociere si selectie a furnizorilor
 • Avizarea contractelor de achizitie in domeniul informatic
 • Gestionarea relatiei contractuale cu furnizorii si supervizarea derularii contractelor incheiate
 • Urmarirea respectarii clauzelor si termenelor contractuale
 • Supravegherea emiterii comenzilor catre furnizori si urmarirea finalizarii acestora
 • Controlul documentatiei si formalitatilor necesare pentru plata facturilor catre furnizori
 • Evaluarea furnizorilor si masurarea castigurilor realizate

Profil

 • Cunostinte de comert (intern si international)
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare
 • Cunoasterea normelor interne
 • Cunotinte in domeniul informaticii – specific bancar

Descriere

Obiectivul Postului:

 • Gestioneaza relatia contractuala cu furnizorii de servicii IT din punct vedere financiar si comercial;
 • Fundamenteaza, urmareste si analizeaza costurile IT;
 • Asigura gestiunea financiara si comerciala a proceselor informatice.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000YB5
Entity: BRD
Starting date: 2021/12/28
Publication date: 2021/11/17
Share