Responsabil Monitorizare Produse PJ Specialist - Cluj

Fixed term contract|Romania|Banking operations processing

Responsabil Monitorizare Produse PJ Specialist - Cluj

BRD
  • Romania
  • Fixed term contract
  • Banking operations processing

Misiune

1. Urmareste, corespunzator cadrului normativ in vigoare al Bancii, conformitatea si realizarea conditiilor de aprobare in faza de contractare a creditelor. In acest sens:

Ø  Verifica existenta la dosar a notificarii de aprobare semnata;

Ø  Verifica corectitudinea intocmirii contractelor de credit si garantii, conform termenilor si conditiilor din fiecare aprobare;

Ø  Verifica semnarea contractelor de credit si garantii de catre toate partile mentionate in cadrul documentelor;

Ø  Asigura actiunile necesare efectuarii publicitatii garantiilor;

Ø  Verifica existenta si corectitudinea incheierii politelor de asigurare (cesionarea), conform aprobarii

Ø  Verifica actualizarea cotatiei financiare in aplicatiile informatice;

Ø  Verifica definirea in iBank a grupului de debitori, conform ultimei analize/raport de monitorizare.

Ø  Verifica respectarea clauzelor care conditioneaza punerea la dispozitie a creditului conform termenilor din aprobare

Ø  Transmite catre Specialistul setare  validarea spre setare a creditului

2. Monitorizeaza derularea activitatii clientului  si a conditiilor  de aprobare:  

a)      Indeplinirea conditiilor impuse prin aprobare:

Ø  Verifica inregistrarea corecta a facilitatilor si garantiilor aferente  in conformitate cu aprobarea si documentele de la dosar;

Ø Verifica respectarea clauzelor care conditioneaza tragerile din credit  conform termenilor si conditiilor impuse prin fiecare aprobare;

Ø  Avizeaza tragerile din credit pe baza documentelor justificative furnizate de catre consilierul de clientela si urmareste respectarea  destinatiei platilor din credit  potrivit prevederilor din contractul de credit si aprobare.

Ø  Inregistreaza  in  aplicatia de monitorizare conditiile specifice de aprobare / garantiile / investitiile pentru care trebuie realizata monitorizarea   in mod periodic.

Ø  Monitorizeaza  si analizeaza  indeplinirea  conditiilor de aprobare la termenele  prevazute pe baza informatiilor/documentelor primite din FO si a celor disponibile in banca  si formalizeaza rezultatul analizei  in Raportul de monitorizare (document care se transmite mai departe in FO).

Ø  Valideaza  statusul  conditiilor specifice de aprobare in aplicatiile informatice/de monitorizare

Ø  Incadreaza si raporteaza   angajamentele  irregulliers pentru care se constata nerespectarea conditiilor, conform cadrului normativ in vigoare al Bancii.

Ø  Urmareste implementarea strategiei de creditare stabilite de banca in relatia cu clientului privind derularea relatiei comerciale si a creditului pe perioada de creditare.

b)      Situatia clientului:

 

Ø  Urmareste serviciul datoriei pe baza cartotecii si transmite informatiile privind restantele catre  consilierul de clientela si catre superiori, inclusiv in privinta indeplinirii termenului de predare la neperformante, conform cadrului normativ in vigoare.

Ø  Urmareste scadenta angajamentelor/ a garantiilor/contragarantiilor si informeaza consilierii de clientela asupra apropierii datei de expirare;

Ø  Urmareste reinnoirea la termen a politelor de asigurare/ plata primelor de asigurare, aferente garantiilor constituite;

Ø  Urmareste reevaluarea periodica a garantiilor conform documentelor normative in vigoare ale Bancii

Ø  Urmareste reinnoirea publicitatii garantiilor in vederea asigurarii opozabilitatii bancii fata de terti

Ø  Identifica clientii sensibili in procesul de urmarire a angajamentelor (urmarirea serviciului datoriei, popriri, titluri executorii, blocari de conturi, rulaje , serviciul datoriei  la clientii cu angajamente restructurate/ reesalonate, alte semnale de alerta,etc);

Ø  Asigura transferul clientului si a  dosarului de credit in gestiunea structurilor de recuperare.

Ø  Informeaza superiorii asupra anomaliilor constatate si a conditiilor scadente neindeplinite ; urmareste modul de remediere a anomaliilor constatate; face propuneri de remediere daca este cazul

Ø  Asigura respectarea  cadrului   normativ aplicabil activitatii de urmarire.

Ø  Asigura suport in realizarea raportarilor de monitorizare solicitate la nivel de directie.

3. Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva.

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Profil

Cunostinte si experienta:

    experienta in activitatea bancara, min 3 ani;
   Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare, asociate clientelei persoanelor juridice; 
   Cunoasterea reglementarilor normative interne privind activitatea de creditare , politica de garantii si constituirea de provizioane specifice de risc de credit; 
    Experienta in administrarea creditelor persoane juridice minim 2 ani;
    cunostinte de limba engleza – avansat
    Cunoasterea produselor de creditare pe zona PJ
   Cunoasterea aplicatiilor interne utilizate in activitatea de ceditate PJ si a modului de utilizare ;
   Abilitati de comunicare/atitudine proactiva

Descriere

Realizeaza monitorizarea evolutiei clientilor PJ si a creditelor/ angajamentelor acordate acestora, pre si post punere la dispozitie,  pana la rambursarea integrala a creditului, plata dobanzilor si comisioanelor aferente, in special pentru expunerile cu un nivel de complexitate ridicat.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000GD2
Entity: BRD
Starting date: 2023/06/19
Publication date: 2023/05/23
Share