Sales Assistant - Bucuresti – ALD Automotive

BRD
 BUCURESTI, Romania       Permanent contract        Sales

Misiune

Responsabilităţi principale:

 • Gestionează activităţile de vânzări ale biroului acţionând ca backup pentru Account Manager;
 • Oferă asistenţă Account Manager-ului şi echipei de vânzări pentru îndeplinirea de către aceştia a sarcinilor şi pentru obţinerea de rezultate;
 • Îndeplineşte toate sarcinile administrative si asigura calitatea și acuratețea informațiilor, rapoartelor, documentelor redactate și/sau transmise;
 • Utilizează programele software pentru toate documentele necesare departamentului de vânzări (cotaţii, stabilirea corespondenţei dintre cotaţie şi linia de credit, exportare anexe electronice pentru facturile lunare; exportare rapoarte din sistem, crearea prospectilor/clientilor in sistem; introducerea/modificarea utilizatorilor/centrelor de cost);
 • Realizarea anexelor pentru modificari de contract;
 • Contactează clienţii în scopul actualizării bazei de date a ALD Automotive cu informaţii privitoare la kilometraj, durată şi numele conducătorului auto;
 • Întocmeşte rapoarte săptămânale/lunare pentru a urmari progresul înregistrat în activităţile administrative;
 • Se asigură că operaţiunile administrative din cadrul departamentului de vânzări se derulează în conformitate cu regulile generale ale departamentului şi cu instrucţiunile specifice, dacă şi unde este cazul;
 • Asigură întreaga documentaţie (gestiunea fişierelor, arhivă, memorandumuri, documente administrative) pentru departamentul de vânzări;
 • Centralizează informaţiile referitoare la potenţialii clienţi pentru analiza dosarelor de credit;
 • Împreună cu AM participă la reuniunile din cadrul departamentului de vânzări – întocmeşte minutele de şedinţă, pe care le transmite persoanelor implicate;
 • Solicită departamentului de achiziţii informatiile necesare desfasurarii activitatii si le introduce in sistem;
 • Asigură backup pentru Account Manager în cazul proiectelor şi licitaţiilor indicate;
 • Pune la dispoziţia clienţilor rapoarte lunare;
 • Analizeaza procesele interne, are initiativa si vine cu propuneri de inovare;
 • Discută în mod constant problemele importante cu echipa de vanzari şi face propuneri;
 • Acţionează ca un canal de comunicare între echipa de vanzari şi alte departamente;
 • Analizeaza procesele interne, are initiativa si vine cu propuneri de inovare;
 • Discută în mod constant problemele importante cu echipa de vanzari şi face propuneri;
 • Acţionează ca un canal de comunicare între echipa de vanzari şi alte departamente;

Profil

Cunostinte si experienta:

 • Studii universitare;
 • Cel puţin 6 luni de experienţă într-o poziţie similară;
 • Cunoştinţe foarte bune în utilizarea calculatorului (Windows, Excel, Word , Power-point, Outlook);
 • Bună cunoaştere a limbii engleze. Cunoaşterea limbii franceze reprezinta un avantaj;
 • Învaţă şi se dezvoltă continuu;
 • Are aptitudini foarte bune de organizare, planificare a timpului si atenție la detalii
 • Are bune abilități de comunicare si de relationare;

Descriere

Îndeplineşte toate sarcinile administrative si asigura calitatea și acuratețea informațiilor, rapoartelor, documentelor redactate și/sau transmise.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Job code: 20000G29
Business unit: BRD
Starting date: 14/09/2020
Date of publication: 08/08/2020
Share on

Sales Assistant - Bucuresti – ALD Automotive

Permanent contract   |   BUCURESTI   |   Sales