Specialist Gestiune Contracte – Factoring / Serviciul Gestiune Contracte

Permanent contract|Bucuresti|Corporate & Investment banking

Specialist Gestiune Contracte – Factoring / Serviciul Gestiune Contracte

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Corporate & Investment banking

Misiune

In aceasta pozitie, responsabilitatile principale listate mai jos vor fi ale tale. Va trebui sa :

 • Dezvolta relatiile cu partenerii comerciali din portofoliu;
 • Informeaza imediat superiorii ierarhici in cazul fraudelor sau suspiciunilor de frauda;
 • Efectueaza operatiunile specifice in termenele stabilite;
 • Inregistreaza informatiile/tranzactiile specifice in baza de date/sistemul informatic dedicat;
 • Urmareste corectitudinea operatiunilor si semnaleaza erorile constatate;
 • Realizeaza si transmite raportarile solicitate;
 • Transmite documente informative (scrisori, notificari) cand acestea sunt necesare
 • Asigura comunicarea cu clientii din portofoliu si cu unitatile BRD pentru buna desfasurare a operatiunilor de factoring ;
 • Asigura demararea contractului de factoring in conditii optine, respecta si urmareste aplicarea intocmai a clauzelor din contractul de factoring, se preocupa permanent de cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor și dezvoltarea colaborarii cu acestia, actioneaza pentru prelungirea la timp a facilitatilor acordate;
 • Efectueaza operatiunile specifice in sistemul informatic dedicat: percepere comisioane, aprobare/ dezaprobare/ recesionare facturi, initiere recuperare sume datorate etc.
 • Verifica indeplinirea conditiilor de finantare si efectueaza platile catre clienti, in baza cererii de finantare si/sau in urma incasarilor primite;
 • Efectueaza inregistrarile contabile specifice si reconcilierea soldurilor intre sistemul informatic si sistemul contabil;
 • Face demersuri pentru recuperarea intr-un termen cat mai scurt a sumelor datorate de clienti, monitorizeaza situatia descoperiturilor de cont acordate, urmareste rezolvarea anomaliilor constatate;
 • Monitorizeaza tranzactiile inregistrate in conturile de factoring ale clientilor din portofoliu, verifica extrasul de cont de factoring, aplica rapid solutii de rezolvare a anomaliilor identificate;
 • Verifica existenta documentelor justificative conforme, contacteaza clientul / unitatea BRD in vederea urgentarii rezolvarii discrepantelor din documentele justificative sau primirii documentelor justificative lipsa necesare pentru finantare, ataseaza documentele justificative la extrasul de cont si le indosariaza;
 • Urmareste solutionarea pe cale amiabila a disputelor comerciale care afecteaza creantele cesionate;
 • Verifica si pune la dispozitia clientilor situatiile solicitate privind facturile cesionate, intocmește adresele de răspuns la solicitările de audit ale clienților sau auditorilor clientilor;
 • Analizeaza periodic modul de derulare a contractelor, face propuneri de ajustare a conditiilor de derulare, contacteaza clientii pentru eliminarea disfunctionalitatilor;
 • Informeaza imediat superiorii ierarhici in cazul aparitiei unor aspecte negative referitoare la conduita tranzactionala a clientilor sau in cazul fraudelor sau suspiciunilor de frauda;
 • Cu informarea Sefului de Serviciu, transmite in timp util informatiile si documentele aferente derularii operatiunilor de factoring solicitate de SCM, AUD, DCO sau alte structuri interne;
 • La solicitarea Serv. Analiza Factorabilitate, comunica informatii relevante despre modul de colaborare cu clientii din portofoliu;
 • Arhiveaza documentele conform Nomenclatorului Arhivistic Factoring;
 • Respecta competentele aprobate de structura de conducere a bancii.
 • Respecta politicile si normele privind managementul securitatii informatiei

Profil

Cunostintele si experinta ta ne intereseaza si trebuie sa stii ca reprezinta un avantaj daca:

 • Factoring,
 • Word, Excel
 • Limba engleza si/sau franceza
 • Experienta de minim 1 an in activitatea bancara / factoring / relatii cu clientii

Iar daca in plus ai aceste competente si calitati:

 • Capacitate de organizare,
 • Autonomie,
 • Viteza de lucru,
 • Atentie la detalii, 
 • Abilitati de comunicare

... si cauti o oportunitate de invatare, dezvoltare personala si evolutie profesionala, noi vrem sa detaliem aceasta provocare cat mai curand!

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Descriere

Echipa GTB – Directia Factoring / Serviciul Gestiune Contracte - cauta un nou coleg/colega pentru ocuparea postului  de  Specialist Gestiune Contracte cu durata nedeterminata.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000Z2C
Entity: BRD
Starting date: immediate
Publication date: 2023/01/19
Share