Specialist Setare - Bucuresti / Brasov / Cluj / Iasi / Timisoara

Fixed term contract|Bucuresti|Retail & online banking

Specialist Setare - Bucuresti / Brasov / Cluj / Iasi / Timisoara

BRD
 • Bucuresti, Romania
 • Fixed term contract
 • Retail & online banking

Misiune

Efectueaza, corespunzator cadrului normativ in vigoare al Bancii, urmatoarele activitati:

 • Seteaza in iBank creditele si alte angajamente in sistem dupa aprobarea lor conform competentelor, cu respectarea codificarilor in functie de tipul fiecarui credit/angajament;
 • Verifica in iBank daca solicitantul de credit, reprezentatul legal inregistreaza ordine de blocare prin poprire a conturilor in lei si/sau valuta , deschise la BRD.
 • Seteaza in iBank performanta financiara conform documentelor suport primite;
 • Seteaza in iBank garantia si asigurarile (daca este cazul) aferente creditului/angajamentului. Asigura codificarea corecta a garantiilor emise de Fondurile de garantare;
 • Verifica in iBank :
  • corectitudinea graficului de plati
  • perceperea comisioanelor de acordare credit/ punere la dispozitie angajament
  • inregistrarea garantiilor
  • setarea politelor de asigurare
  • verificarea valabilitatii garantiilor emise de Fondurile de Garantare
 • Informeaza consilierul de clientela, prin mesaj scris, in legatura cu setarea sau nesetarea angajamentelor precum si motivul in acest ultim caz ;
 • Seteaza in iBank tragerile din creditele aprobate conform documentelor suport furnizate de catre responsabilul monitorizare produse PJ;
 • Arhiveaza documentele aferente tragerii la dosarul de urmarire;
 • Realizeaza in iBank rambursarea creditelor si a altor tipuri de produse conform solicitarilor si cu respectarea cadrului procedural al Bancii;
 • Realizeaza:

-incasarea dobanzilor si comisioanelor aferente;

-emite si administreaza scrisorile de garantie bancara

-intocmirea graficelor de rambursare si listarea extrasele de cont –daca este cazul


 • Colaboreaza cu compartimentul Supraveghere contabila si intervine in rezolvarea diferentelor BK-GL;
 • Efectueaza eventuale corectii asupra operatiunilor efectuate;
 • La sfarsitul zilei dupa finalizarea tuturor operatiunilor listeaza si arhiveaza jurnalul operatiunilor
 • Pentru clientii neperformanti restructurati asigura setarea creditului/angajamentului in sistemele informatice si respectarea codificarilor in functie de tipul fiecarui credit/angajament , conform solicitarilor primite pe e-mail de la SCM
 • La solicitarea consilierului recuperare creante, efectueaza:
  • distribuire (rambursari) sume, din executare silita sau insolventa,
  • stopare calcul dobanzi in caz de insolventa
  • blocare/deblocare sume debite,
  • punere mesaje pe conturi clienti,
  • trecerea la resanta pentru creditele declarate scadente anticipat
  • marcarea creditelor indoielnice,
  • marcarea clientilor in litigiu,
  • mutarea SO pe conturile necesare pentru decontarea angajamentelor in ordinea corecta,

       precum  si alte operatiuni de acest tip

Asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si transmiterea acestora catre arhiva

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

Profil

Cunostinte si experienta:
• Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare, asociate clientelei persoanelor juridice ; 
• Cunostinte de utilizare a aplicatiilor informatice
• Abilitati de comunicare/atitudine proactiva

Descriere

BRD Groupe Societe Generale este a doua banca din Romania din punct de vedere al activelor, unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania, lider pe piata creditelor sindicalizate.
Modelul de banca universala implementat de Societe Generale la BRD in urma privatizarii din 1999 este axat pe 3 activitati majore :
• Banca de retail, care serveste persoanele fizice si profesiunile liberale
• Corporate & Investment Banking, cu servicii dedicate marilor companii locale sau subsidiarelor din Romania ale companiilor internationale
• Serviciile financiare specializate
Inca din 1999, BRD, in colaborare cu Societe Generale, a creat un grup financiar care ofera expertiza in investitii, fuziuni & achizitii, administrarea activelor (BRD Asset Management), credite la locul de vanzare (BRD Finance), leasing financiar (BRD Sogelease) si leasing operational (ALD AUtomotive). BRD este, de asemenea, prezent si pe piata de pensii private si asigurari de viata prin intermediul filialelor BRD Pensii si BRD Asigurari de Viata.
Banca isi demonstreaza angajamentul fata de comunitate prin sprijinirea culturii, educatiei si a sportului.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000GCZ
Entity: BRD
Starting date: 2023/06/19
Publication date: 2023/05/23
Share