Specialist Setare Produse PJ-Brasov, Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara

Permanent contract|Bucuresti|Banking operations processing

Specialist Setare Produse PJ-Brasov, Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Banking operations processing

Misiune

Responsabilitati principale:
Efectueaza, corespunzator cadrului normativ in vigoare al Bancii, urmatoarele activitati:

-Seteaza in iBank creditele si alte angajamente in sistem dupa aprobarea lor conform competentelor, cu respectarea codificarilor in functie de tipul fiecarui credit/angajament;
-Verifica, pentru clientii gestionati de SCM, in iBank daca solicitantul de credit, reprezentatul legal inregistreaza ordine de blocare prin poprire a conturilor in lei si/sau valuta, deschise la BRD. 
-Seteaza in iBank garantia si asigurarile (daca este cazul) aferente creditului/angajamentului. Asigura codificarea corecta a garantiilor emise de Fondurile de garantare;

Verifica in iBank
-corectitudinea graficului de plati
-perceperea comisioanelor de acordare credit/ punere la dispozitie angajament
-inregistrarea garantiilor
-setarea politelor de asigurare
-verificarea valabilitatii garantiilor emise de Fondurile de Garantare 
-Informeaza consilierul de clientela, prin mesaj scris, in legatura cu setarea sau nesetarea angajamentelor precum si motivul in acest ultim caz ;
-Seteaza in iBank tragerile din creditele aprobate conform documentelor suport furnizate de catre responsabilul monitorizare produse PJ;
-Arhiveaza corespondenta aferenta finalizarii tragerii ,daca e cazul 
-Realizeaza in iBank rambursarea creditelor si a altor tipuri de produse conform solicitarilor si cu respectarea cadrului procedural al Bancii;

Realizeaza: 
- incasarea dobanzilor si comisioanelor aferente;
- intocmirea graficelor de rambursare si listarea extrasele de cont –daca este cazul
- operatiuni specifice creditelor APIA (generare contracte, inscriere RNPM)\

-Colaboreaza cu compartimentul Supraveghere contabila si intervine in rezolvarea diferentelor BK-GL;
-Efectueaza eventuale corectii asupra operatiunilor efectuate;
-La sfarsitul zilei dupa finalizarea tuturor operatiunilor genereaza si arhiveaza jurnalul operatiunilor
-Pentru clientii TCC asigura setarea cat si arhivarea corespondentei aferente.
-Pentru clientii neperformanti restructurati asigura setarea creditului/angajamentului in sistemele informatice si respectarea codificarilor in functie de tipul fiecarui credit/angajament, conform solicitarilor primite pe e-mail de la SCM

La solicitarea consilierului recuperare creante, efectueaza:
-distribuire (rambursari) sume, din executare silita sau insolventa,
-stopare calcul dobanzi in caz de insolventa
-blocare/deblocare sume debite,
-punere mesaje pe conturi clienti,
-trecerea la resanta pentru creditele declarate scadente anticipat
-marcarea creditelor indoielnice, 
-marcarea clientilor in litigiu,
-mutarea SO pe conturile necesare pentru decontarea angajamentelor in ordinea corecta,precum  si alte operatiuni de acest tip

Profil

Cunostinte si experienta:
•Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare, asociate clientelei persoanelor juridice ; 
•Cunostinte de utilizare a aplicatiilor informatice
•Abilitati de comunicare/atitudine proactiva

Descriere

Efectueaza sarcinile administrative, informatice si contabile legate de punerea la dispozitie si de gestionare a creditelor si angajamentelor  pentru clientii din gama retail si nonretail ( cu exceptia montajului dosarelor de credit ).

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000NEJ
Entity: BRD
Starting date: 2022/09/30
Publication date: 2022/08/04
Share