Underwriting Analyst

Permanent contract|Bucuresti|Risks

Underwriting Analyst

BRD
Bucuresti, Romania Permanent contract Risks

Misiune

Responsabilitati principale:

  • Analiza de risc de credit pentru dosare cu expunere >2 MEUR din urmatoarele industrii: Productie, Automotive, Industria Alimentara & Agricultura; promovand structuri de credit si termeni de aprobare gestionabili in vederea minimizarii expunerii bancii la potentiale pierderi;

  • Validarea rating-urilor pentru clientii din portofoliul alocat;
  • Monitorizarea permanenta a calitatii portofoliului de credite gestionat, cu focus pe creditele sensibile (Watch Listed); identificarea semnalelor de alarma cu posibil impact negativ asupra calitati expunerii de credit si propunerea de masuri adecvate;
  • Responsabil pentru diferite raportari cu precadere pentru portofoliul alocat (status, clasificare expuneri, necesar de provizionare, risc de concentrare etc);
  • Promovarea dezvoltarii culturii de Risc de Credit in cadrul organizatiei si contributie la implementarea politicii de RISC BRD.

Profil

Competente necesare:

  • Cunoasterea legislatiei specifice sistemului bancar, precum si a produselor si serviciilor bancare;
  • Cunostinte solide de analiza financiara, a standardelor de contabilitate nationala si internationala (IFRS), de analiza a proiectelor de investitii si finantari specializate;
  • Rigoare analitica si capacitate de sinteza; abilitati de identifiare riscuri asociate unei propuneri de creditare, de formare a unei opinii pertinente in mod independent si de sustinere a acesteia;
  • Limba engleza - nivel avansat (cunoasterea limbii franceze reprezinta un plus);

Evoluţie

În BRD, acțiunile noastre zilnice se bazează pe principiul egalității de șanse și tratament. Ne angajăm să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, să acceptăm diferențele fiecărui individ, reflectând diversitatea clienților noștri și societatea în care operăm. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă duce la un viitor mai bun și durabil prin soluții responsabile și inovatoare.

Descriere

Toți angajații sunt tratați cu demnitate și respect. BRD nu discriminează niciun angajat sau solicitant în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență sexuală, rasă, culoare, limbă, religie, alegere politică, origine socială, handicap, statut sau responsabilitate familială, afiliere sau comerț activitatea sindicală sau orice altă caracteristică protejată de legile și reglementările aplicabile.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 23000040
Entity: BRD
Starting date: 2023/02/28
Publication date: 2023/01/03
Share