Mențiuni juridice

Acest site este publicat de Société Générale.

Societate anonimă cu capital 1.009.897.173,75 euro la data de 11 decembrie 2017.

Înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Paris sub numărul unic de identificare 552 120 222
Număr APE: 651C
Sediu social: 29 boulevard Haussmann 75009 Paris
Nr. de TVA: FR 27 552 120 222

Director publicație: Dl. Frédéric OUDEA, Director General
Responsabil cu redactarea: Nathalie GOUADAIN
Contact : contactați webmaster-ul 

Acest site este găzduit de:
OPEN TEXT - 420 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK

 
Acest site este guvernat de legea franceză.

Reglementări privind obiectul de activitate

Société Générale este o instituție de credit franceză aprobată de Autoritatea de Supraveghere Prudențială și Rezoluție („ACPR”, 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09), controlată de Autoritatea Piețelor Financiare („AMF”) și sub supravegherea prudențială a Băncii Centrale Europene („BCE”). Société Générale, ca instituție de credit autorizată să furnizeze servicii de investiții, este autorizată să efectueze toate operațiunile bancare și să furnizeze toate serviciile de investiții, cu excepția serviciului de investiții aferent funcționării unui sistem multilateral de negociere sau a unui sistem organizat de negociere.

Conținutul site-ului

Société Générale se străduiește să asigure acuratețea și actualizarea informațiilor publicate pe acest site, cu privire la care își rezervă dreptul de a corecta, în orice moment și fără notificare prealabilă, conținutul. Cu toate acestea, nu poate garanta deplinătatea sau absența modificărilor de către o terță parte (intruziune, virus). În plus, Société Générale nu își asumă niciun fel de răspundere în caz de dificultate sau imposibilitate de a accesa site-ul din cauza unei probleme de conexiune la internet.

Société Générale nu este răspunzătoare pentru daune indirecte, inclusiv, dar fără limitare la pierderile rezultate din tranzacțiile efectuate pe baza informațiilor afișate pe site, pierderile de profit, pierderile aferente activității și pierderile rezultate din întreruperea serviciului din cauza unei probleme de conexiune la internet.

În mod similar, Société Générale nu poate fi trasă la răspundere pentru elementele care nu se află sub controlul său și pentru daunele care pot fi eventual cauzate de mediul tehnic al utilizatorilor acestui site, în special computere, software, echipamente de rețea (modemuri, telefoane...) și orice material utilizat pentru a accesa sau utiliza serviciul și/sau informațiile.

Proprietate intelectuală

Întregul site și fiecare dintre elementele sale luate separat fac obiectul legislației franceze și internaționale privind drepturile de autor, legislației privind mărcile și bazele de date și, în general, privind proprietatea intelectuală, atât în ceea ce privește forma sa (alegerea, planul, dispunerea materialelor, mijloacele de acces la date, organizarea datelor ...), cât și în ceea ce privește fiecare element al conținutului său (texte, imagini, videoclipuri etc.). Orice reproducere, reprezentare, difuzare sau retransmitere, integral sau parțial, a conținutului acestui site pe orice suport sau prin orice proces (inclusiv prin cache, framing), precum și orice vânzare, revânzare, retransmitere sau punere la dispoziția terților în orice mod este interzisă fără acordul prealabil expres al directorului publicației. Încălcarea acestei interdicții constituie o imitație frauduloasă susceptibilă de a atrage după sine răspunderea civilă și penală a făptuitorului.

Este permisă doar reproducerea pe suport hârtie în condiții de utilizare în scopuri strict personale, cu respectarea integrității documentelor reproduse sau sub forma unor scurte citări cu menționarea clară și lizibilă a sursei, de exemplu în forma următoare: „Extras din site-ul https://careers.societegenerale.com. Toate drepturile rezervate Grupului Société Générale.”

Mărcile menționate pe site sunt protejate: reproducerea sau utilizarea de orice natură a acestora este interzisă. 

Legăturile cu hipertext către alte site-uri nu angajează răspunderea Société Générale, în special în ceea ce privește conținutul acestor site-uri.

Société Générale nu este răspunzătoare pentru legăturile cu hipertext către acest site.

Date cu caracter personal

Colectare
În timpul consultării site-ului „Cariere”, Grupul Société Générale este obligat să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator. Aceste date au fost colectate direct de la dumneavoastră sau au fost trimise către noi - dacă v-ați acordat consimțământul - unor terțe părți, cum ar fi firme de recrutare, site-uri cu anunțuri pentru locuri de muncă sau rețele profesionale de socializare (LinkedIn, etc.).

Utilizare
Datele colectate fac obiectul prelucrărilor computerizate de către grupul Société Générale, efectuate cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările prevăd altfel. Datele colectate vor fi utilizate în cadrul operațiunilor noastre de recrutare și pentru optimizarea acestora, în special pentru extragerea informațiilor direct din CV-ul dumneavoastră sau pentru a vă sugera posturi în cadrul Grupului care v-ar putea interesa. Acestea ne permit, de asemenea, să vă informăm cu privire la oferte de angajare, evenimente, acțiuni sau publicații care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.
Datele nominative indirecte, pentru utilizare statistică, pot fi, de asemenea, utilizate pentru a gestiona conexiunea și navigarea dumneavoastră. Acest lucru ne permite să înțelegem mai bine comportamentul dumneavoastră pe site și să optimizăm navigarea dumneavoastră (pentru mai multe informații privind modulele Cookie utilizate: [https://careers.societegenerale.com/Footer/Cookies-fr/Cookies-FR]).

Unele dintre acestea sunt strict necesare pentru examinarea candidaturii dumneavoastră și sunt identificate printr-un asterisc sau orice alt semn echivalent. În cazul datelor care nu sunt identificate printr-un asterisc, lipsa răspunsului nu are nicio consecință pentru prelucrarea corespunzătoare a dosarului dumneavoastră. 

Comunicarea către terțe părți / Transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Grupul Société Générale poate comunica informațiile colectate persoanelor responsabile de recrutare și serviciilor aferente, persoanelor juridice ale Grupului, partenerilor săi, precum și subcontractanților și furnizorilor săi de servicii cu sediul în interiorul sau în afara Spațiului Economic European (SEE). Aceștia din urmă vă pot contacta, de asemenea, în mod direct, pe baza datelor de contact pe care ni le-ați furnizat, pentru a vă propune posturi corespunzătoare profilului dumneavoastră în cadrul Grupului Société Générale. Transferurile de date efectuate în afara SEE sunt efectuate în conformitate cu condițiile și măsurile de siguranță pentru asigurarea protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal (autorizarea de către autoritatea pentru protecția datelor, angajamentul contractual cu furnizorii de servicii în cauză și / sau Regulile corporative obligatorii ale Grupului Société Générale. Pentru mai multe detalii despre aceste transferuri, puteți efectua o cerere accesând următoarea adresă de internet: https://careers.societegenerale.com/Footer/contact-fr).

Durata de păstrare

Cu excepția cazurilor în care legislația sau reglementările prevăd altfel, datele cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă de 24 de luni de la ultimul contact cu Grupul Société Générale pe site-ul „Cariere” (ultima dumneavoastră autentificare în spațiul de candidatură). Cu excepția cazului în care vă acordați consimțământul în mod expres, datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat. 

Siguranța prelucrării

Grupul Société Générale ia măsurile fizice, tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, în special pentru a le proteja împotriva oricăror pierderi, distrugeri accidentale, împotriva modificării și accesului neautorizate.

Exercitarea drepturilor

Aveți drept de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificare și ștergere, dreptul la limitarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitate în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile, care pot fi exercitate on-line prin accesarea contului dumneavoastră personal, dar și prin accesarea următoarei adrese de internet: https://careers.societegenerale.com/Footer/contact-fr.

Pentru orice întrebare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, îl puteți contacta și pe responsabilul cu protecția datelor din cadrul Grupului Société Générale la următoarea adresă: sg-protection.donnees@socgen.com.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autoritatea de supraveghere responsabilă de respectarea obligațiilor privind datele cu caracter personal.

Securitate

Acest site este protejat printr-un nivel înalt de securitate tehnică și se află sub supraveghere permanentă.

Algoritmii și mecanismele folosite pentru a vă proteja comunicarea cu Société Générale și informațiile asociate cu dvs. respectă reglementările franceze în materie.

Selecția dumneavoastră

Ascunde criteriile de selectie

0posturi disponibile

Ascunde oferte de locuri de muncă
Informații pentru căutare

Utilizați semnul plus (+) pentru a căuta două cuvinte cheie.

Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?
Eroare de căutare

Cuvântul cheie trebuie să conțină cel puțin 2 caractere și nu poate conține un asterisc.

Maximum number of documents authorised

You can only store 5 CV or 5 other documents in your profile. To upload a new file please remove one of the exiting documents.

Printează

Selectează cel puțin o ofertă .

Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?
Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?
Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?
Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?
Connection required

Please sign in to your candidate profile or create one to complete this task.

  • Vă rugăm să verificați informațiile furnizate.
Inregistrează-te Forgot password?