Training programy pro zaměstnance Societe Generale

V souvislosti s nabídkou budování pracovní kariery v naší společnosti investujeme do nových inovativních vzdělávacích programů, abychom podpořili kulturu neustálého vzdělávání.

Počátek training programů pro zaměstnance ve společnosti Societe Generale začalo před 90 lety. V roce 1921, oddělení lidských zdrojů, zahájil projekt „perfeciton classess“, který byl otevřený pro všechny dospělé zaměstnance banky pracující v hlavních pobočkách v Paříži a předměstí.

V současné době tradice Training programů pokračuje v podobě SG Learningu pro korporátní oddělení. Více než tři čtvrtiny zaměstnanců Societe Generale se zúčastní alespoň jednoho školení každý rok. V roce 2015 jsme poskytli přes 4 milionů hodin tréninků po celém světě.

The History of employee training and internal promotion at Societe Generale

The subject of internal promotion is inscribed in Societe Generale's DNA. Before internal promotion, and to which it is intrinsically linked, employee training was already a historical issue addressed by Societe Generale.

Ahead of its time in this domain, practically avant-garde, Societe Generale, in 1921, develops the first division of internal employee training in the banking world.

Předepsané vzdělávání

Skupina si uvědomuje význam předepsaného a preventivního vzdělávání v oblasti rizik a compliance. Zákazníci, regulátoři, ratingové agentury i veřejné mínění v současné nejisté ekonomické situaci od zaměstnanců SOCIÉTÉ GÉNÉRALE očekávají, že pro ně budou zárukou jistoty a zosobněním odpovědnosti zejména v těchto oblastech. Díky digitálním technologiím může stále větší množství zájemců napříč firmou využít možnosti se v těchto oborech vzdělávat a pochopit, co od nich Skupina vzhledem k zastávané pozici očekává.

Vzdělávání jako nejlepší způsob adaptace na nové bankovní profese

Již několik let závratnou rychlostí probíhají neustálé technologické změny. To s sebou nese požadavek na schopnost se rychle přizpůsobit. Bylo tedy nezbytné přejít na takový způsob řízení, který dokáže předvídat požadavky na budoucí pozice a na budoucí znalosti a schopnosti v oblasti bankovnictví.

Programy pro manažery – Corporate University

Société Générale Corporate University nabízí programy rozvoje (soft a leadership skills) pro manažery, strategické manažery, strategické talenty a vedoucí pracovníky všech jednotek a oblastí Skupiny, a to za přímé podpory výkonného výboru a řídícího výboru Skupiny.

Jako prostředku pro ukotvení využívá cílených a inovativních metod (rapid prototyping, coaching, co-development, business games), které jsou založené na zkušenostech a na schopnosti se na problematiku podívat z odstupu. Účastníci sami přebírají odpovědnost za svůj vlastní rozvoj.

Poskytuje manažerům strategickou vizi a praktické nástroje, bez nichž se při zlepšování svých manažerských schopností po celou dobu kariéry neobejdou. Díky tomu se dokáží ptát sami sebe, jak co nejlépe prosazovat firemní postupy a manažerskou kulturu Société Générale.

Informace o vyhledávání

K vyhledávání dvou klíčových slov použijte tlačítko plus (+).

Pomocí "AND-NOT" můžete zadat více klíčových slov. Výsledek vyhledávání vyloučí slova "AND - NOT". Např. vyhledávání Francie AND-NOT Sogessur zobrazí výsledky vyhledávání o Francii bez Sogessur.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Chyba ve vyhledávání

Klíčová slova musí obsahovat minimálně 2 znaky a nesmí obsahovat hvězdičku.

Maximální počet dokumentů

Uložit můžete pouze 5 životopisů nebo pět jiných dokumentů. Pro nahrání nového souboru prosím odstraňte jeden stávající dokument.

Tisk

Prosím vyberte alespoň jednu nabídku práce.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?